Moms visas:

Rubens blåsa

Introduktion 

Rubens blåsa även kallat andningsballong är ett medicinskt verktyg som transporterar syre ner i lungorna på patienter som inte klarar av att andas själva, detta kan vara avgörande för om personen ska överleva. Användandet av Rubens blåsa dateras till början av 1900 talet. Det var då som ambulansen från den tiden började transportera dem ombord, så att personer med andningssvårigheter kunde räddas. 

I början var utrustningen ganska stor, och krävde åtminstone tre personer för att bära från ambulansen till patienten. Men med förändringar under åren så har andningsballonger inte bara blivit portabla utan också enkla att använda. Andra benämningar på Rubens blåsa är ”the bag valve mask” och ”Ambu bag”.

Vi tillhandahåller Rubens blåsa av den norska kvalitets tillverkaren Laerdal. Deras andningsballonger finns både till vuxna och barn samt för återanvändning och engångsanvändning.

 

Assisterad ventilation och olika typer

Assisterad ventilation innebär tillförsel av syre till lungorna på patienten, genom en extern källa. 

En person behöver sådan assistans när han/hon är medvetslös och har syrebrist. Att hjälpa personen med andningen kan göras genom följande typer av andningsballonger:

Manuella andningsballonger kräver en användare som aktivt trycker ihop och släpper ut ballongen. Dessa kommer oftast i två olika storlekar, vuxen och barn. 

Manuella andningsballonger för barn kommer med en säkerhetsventil, vilken reglerar att rätt mängd syre tillförs. Detta för att motverka att barns lungor förstörs av för mycket luft. Medan, vuxna andningsballonger kommer utan denna ventil.

Den själv-uppblåsande andningsballongen är den vanligaste typen. Den har en inlopps ventil för luften  vilket gör att den expanderar av sig självt. Den har också en syre reservoar, vilket är till hjälp när mer syre är nödvändigt. Men, en person behövs fortfarande för att komprimera ballongen, för att assistera med andningsprocessen hos patienten.

Gasdrivna andningsballonger är mer avancerade än manuella. De kopplas till maskiner som levererar med ett specifikt tryck till patienten. Den kan kopplas antingen till en ansiktsmask eller en endotrakealtub, i dagligt tal kallad tub. som hjälper lungorna att börja andas av sig själva. En annan stor fördel med de gasdrivna andningsballongerna är att de har möjlighet att leverera 100% syre, vilket kan syresätta från lungorna mer effektivt. 

 

Hur används Rubens blåsa? 

Med de konstanta uppgraderingarna i den medicinska världen blir andningsballongerna bättre och bättre. De är gjorda av silikon som gör att användaren enkelt kan se insidan av ansiktsmasken, vilket gör att fler funktioner blir tillgängliga. Det är väldigt viktigt att kontrollera att masken är helt tät och inte läcker. Det kan göras genom att montera alla delar (utan syrgas påsen) och blockera den del som masken monteras på. Om det är lätt att trycka ihop ballongen trots blockeringen så är det en indikation på att något är fel. Ballongen ska också tömmas och expandera utan problem när den inte är hopkopplad med något annat. The bag should also inflate and deflate without any problems, when not En annan viktig sak att kontrollera är att det inte finns något tillbaka flöde av av luft från patientens sida till ballongen. Det kan nämligen leda till att koldioxid från patienten blandas med syret, vilket minskar syretillförseln till lungorna. 

Rubens blåsa fungerar genom att leverera syre antingen genom munnen eller genom en endotrakealtub koppling. Se till att masken helt täcker både mun och näsa och att ingen luft läcker. Genom andningsballongens uppbyggnad kommer ingen luft från patienten tillbaka in i ballongen. Den andra sidan av ballongen kan kopplas till en syrgaskälla. 

Medan du ger luft till din patient genom Rubens blåsan, se till att notera höjningen och sänkningen bröstkorgen. Trycket som luft ska komma in i lungorna beror på patientens storlek och ålder. Undvik överventilering av lungorna!

 

Indikationer 

Andningsballonger har genomgått genombrott inom det medicinska fältet och speciellt inom neonatologi. Innan andningsballongerna användes alla möjliga olika tekniker på nyfödda för att ‘väcka’ dem. 

JW Sayler skriver att några av dessa tekniker inkluderade att slå, klämma och till och med att nedsänka barnet i växlande varma och kalla vattenbad. Tack vare uppfinningen av Rubens blåsa behandlas syrebrist hos nyfödda med syretillförsel, vilket enligt vetenskapen är det bästa sättet att påbörja återupplivningen.

Det finns specifika tillfällen som det är absolut nödvändigt att tillföra syre till patienten. Till exempel när någon har drabbats av hjärtstopp eller andningsstopp. Det kan även behövas vid andra tillfällen såsom när patienten har andningssvårigheter. 

 

Kontraindikationer 

Så mycket som andningsballonger har hjälpt rädda otaliga liv, så är användning kontraindicerat vid flera tillfällen. Det är viktigt att bedöma patientens tillstånd innan påbörjandet av användning av andningsballongen.

Under följande villkor rekommenderas inte andningsballonger: 

●  Patienter med COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) kan inte andas ut  all luft ur lungorna vilket förvärras av syretillförsel.

●  Obehandlad pneumothorax, ansiktstrauma, och totalt luftvägsstopp är också några tillfällen när andningsballonger inte hjälper.

●  En person med okontrollerade kräkningar kan få ner kräks i lungorna, vilket potentiellt kan kväva personen och kosta hans/hennes liv.

Därav, är det extremt viktigt för tränad och erfaren sjukvårdspersonal att överväga vilken form av återupplivning som behöver påbörjas, efter att ha vägt in för och nackdelar.

 

Referenser 

1. Salyer JW. Manual resuscitators: some inconvenient truths.

2. Dunkley CJ, Thomas AN, Taylor RJ, Perkins RJ. A comparison of standard and a

modified method of two resuscitator adult cardiopulmonary resuscitation: description of a new system for research into advanced life support skills. Resuscitation. 1998 Jul 1;38(1):7-12.

3. Wiersema Ubbo F. Noninvasive respiratory support. Cardiothoracic critical care. First ed. Philadelphia: Butterworth, Heinemann, Elsevier. 2007.

0 kommentarer

Ingen har kommenterat detta inlägg ännu. Bli den första att kommentera!

Handlar du som privatperson eller företag?

Privatperson Företag