Moms visas:
 • Svenska
 • Andningshjälpmedel - Skydd, masker & ballonger

  Att drabbas av luftvägshinder kan vara mycket farligt och direkt livshotande. Det är därför av högsta vikt att så snabb som möjligt få hjälp. Vilket hjälpmedel som behövs beror på hur allvarlig situationen är. Vissa hjälpmedel är specifikt framtagna för vårdpersonal och finns i till exempel ambulanser för prehospital vård. Andra hjälpmedel kan istället användas av allmänheten och kan till exempel förvaras tillsammans med hjärtstartare eller i en första hjälpen-väska. 

  Hos oss på HLR-Hjälpen finner ni en mängd olika andningshjälpmedel för att kunna rädda livet på människor som drabbats av ett luftvägsstopp eller hjärtstopp. Med dessa hjälpmedel kan ni snabbt och effektivt komma igång med att rädda livet på den som inte kan andas.

  Populära produkter i underkategorierna

  Andningsskydd

  Ett andningsskydd är alltid bra att ha nära till hands om ni behöver utföra hjärt- och lungräddning. I vårt sortiment har vi bland annat andningsskydd som ni sätter fast i er nyckelknippa som en nyckelring. Det finns även andningsskydd som kan förvaras tillsammans med er hjärtstartare. Med ett andningsskydd behöver ni inte känna obehag inför att utföra inblåsningar vid hjärt- och lungräddning. Det skyddar även såväl er som den drabbade mot sjukdomar och bakterier. Vi har även munskydd som skyddar mot droppsmitta.

   

   

  Pocketmasker

  Ett enkelt hjälpmedel vid inblåsningar för den som inte vill utföra mun-mot-mun-metoden är pocketmasker. Dessa kan såväl erfarna som nybörjare använda. Pocketmasker är dessutom extra bra då all luft som blåses in går ner i den drabbades lungor istället för att en del av den läcker ut. 

   

   

  Professionella andningshjälpmedel för akutvården

  Hos HLR-Hjälpen finns det inte bara andningshjälpmedel för privatpersoner och arbetsplatser som vill vara förberedda inför luftvägsstopp och hjärtstopp. Vi har även ett brett sortiment av andningshjälpmedel för akutvården. 

   

   

  Andningsballonger och The BAG II

  Ett viktigt andningshjälpmedel som används i sjukvården och akutvården är manuella andningsballonger. Hos oss på HLR-Hjälpen finner ni andningsballonger från Laerdal av mycket hög kvalitet. Vi har i alla olika storlekar för vuxna barn och spädbarn samt förvaringsväskor och masker. Dessutom har vi alla tillbehör och utbytbara delar som kan tänkas behövas. 

  Förutom återanvändbara andningsballonger har vi även engångsrevivatorer, båda från Laerdal. I vårt sortiment finner ni The BAG II som har samma höga kvalité som en återanvändningsbar andningsballong. Skillnaden är att denna är för engångsbruk och därmed finns det ingen risk för korskontaminering. 

   

   

  Silikonmasker för andningshjälpmedel

  Varje år drabbas cirka 5 000 människor av hjärtstopp innanför för de svenska sjukhusens väggar och cirka 10 000 människor utanför väggarna: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:945540/FULLTEXT02.pdf. För att kunna utföra hjärt- och lungräddning med en andningsballong och The BAG II krävs det rätt sorts silikonmask. I vårt sortiment finner ni alla de masker som behövs. 

   

   

  Sugpump från Laerdal

  För att kroppen ska kunna syresättas måste man först säkerställa att ingenting är i vägen och blockerar luftvägarna. Om sekret, blod eller uppkastningar blockerar luftvägarna äventyrar det patientens överlevnad. Hos HLR-Hjälpen finner ni sugpumpar från Laerdal bland våra andningshjälpmedel. Vi har dels LSU Serres med sugpåsesystem och dels LSU Reusable som inte kräver någon extra utrustning utan endast rengöring. I sortimentet finns även alla tillbehör som kan tänkas behövas.

   

  Text skriven och granskad av Jonathan Adolfssson, huvudinstruktör för våra HLR-utbildningar och certifierad utbildare inom hjärtstartare och första hjälpen. Läs mer om Jonathan på vår sida Om oss.

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag