Moms visas:
 • Svenska
 • Hur man gör hjärt-lungräddning på barn

  HLR för barn HLR instruktör Sebastian

  Den främsta anledningen till att jag valde att fördjupa mig vidare i HLR var min dotters födelse. Första steget var följaktligen att utbilda mig till huvudinstruktör i barn HLR.  

  Jag får nästan vid varje kurstillfälle frågor från deltagare kring HLR för barn och brukar då förklara att det finns HLR kurser inriktade på spädbarn och upp till barn i pubertet. Då kurserna skiljer sig så brukar jag dra skillnaderna lite kort för att inte ta tid och fokus från den aktuella kursen. 

  Jag kommer nedan redogöra kring skillnaderna mellan barn och vuxen HLR. 

   

  Den vanligaste orsaken till hjärtstopp hos barn är att det har slutat andas. Det kan bero på ex: trauma, kvävning, sjukdom. 

   

  Hos vuxna är den vanligaste orsaken till hjärtstopp ett s.k. kammarflimmer, som man kan likna vid ett elektriskt kaos där hjärtat inte pumpar något blod, vilket leder till ett hjärtstopp. 

   

  -Det är just orsakerna till hjärtstopp hos vuxna och barn som leder oss in på skillnaderna. För medan man just nu håller på och utreder kring nödvändigheten av inblåsningar vid HLR för vuxna (även innan covid 19) så är det av största vikt att man syresätter ett barn med befarat hjärtstopp så fort som möjligt. Därav börja man alltid med 5 inblåsningar för att sedan jobba efter 30:2 principen. 

   

  Vad är 30:2 principen

  30:2 principen som jag kommer benämna ofta är sammanfattningen av HLR. ”30” är antalet kompressioner som man gör i följd i en takt av 100–120 per minut. Och ”2” är antalet inblåsningar man ger personen som drabbats av ett hjärtstopp.  

   

  Den här principen är ju just nu inaktuell i och med covid-19. Just nu rekommenderas att endast utföra kompressioner vid befarat hjärtstopp.  

   

  För vuxna gäller samma princip kring bröstkompressioner oavsett ålder och fysik. Barn delas emellertid in i två olika kategorier: spädbarn och barn från ett år till pubertet.  

   

   

  HLR för spädbarn

  På spädbarn används två fingrar (pek och långfinger) mitt på bröstkorgen. Barnet ska ligga på hårt underlag, exempelvis bord. Vid inblåsning på spädbarn täcks både mun och näsa över av livräddarens mun. 

   

  HLR för barn från ett år till pubertet

  För barn över ett år använder man ena handloven (nedre delen av handflatan) när man gör kompressioner. Här får man anpassa kraften efter egen förmåga då det kan behövas två händer på större barn. Barnet ska ligga på hårt underlag, exempelvis bord eller golv. Vid inblåsning används samma teknik som på en vuxen. 

   

  Sammanfattning barn-HLR

  2019 inträffade 71 hjärtstopp på barn utanför sjukhus. Den vanligaste orsaken är som jag skrev tidigare syrebrist, därav väldigt viktigt att starta med fem inblåsningar när man utför HLR på barn. Hos barn yngre än ett år är den vanligaste anledningen till hjärtstopp plötslig spädbarnsdöd medans det för äldre barn är drunkning eller trauma. En viktig detalj att som förälder ha med sig vad gäller just drunkning hos yngre barn är ett det ofta sker tyst. Detta beror troligtvis på att barn inte inser faran förrän det är försent. 

  Det är mindre än 10% av alla barn som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus som får en livshotande rytmrubbning där en hjärtstartare kan återställa normal rytm. Med det sagt så ska man alltid koppla på en hjärtstartare om sådan finns tillgänglig. 

   

  Att tänka på 

  Det vi som HLR instruktörer lär ut på våra kurser är hur man ska gå tillväga för att rädda livet på en person som drabbats av hjärtstopp i någon form. Det som inte går att lära ut är hur var och en reagerar i en utsatt och pressad situation, därför brukar jag alltid säga till mina deltagare efter avslutad kurs att ta en minut och reflektera över hur de tror att de skulle reagera i den typen av situation. Vissa kanske vet med sig att det behåller lugnet medan andra är tvärtom. En del kan ha varit med om situationer tidigare i livet som gjort att han eller hon vet med sig av erfarenhet hur ens reaktion blir. 

  Det jag betonar för mina kursdeltagare är att jag inte kan säga hur var och en ska reagera, jag förmedlar kunskapen för hur man ska hantera och hjälpa en person med befarat hjärtstopp. Den kunskapen i sig kan bidra till en bra handlingsberedskap hos var och en. 

   

  Övning ger färdighet

  Kunskap är som många redan vet en färskvara. Precis som all typ av träning så måste vi hålla kunskapen färsk. Därför förespråkar HLR rådet repetitionsutbildningar en gång om året. Dessa utbildningar är kortare och har som syfte att fräscha upp redan befintliga kunskaper. 

  Vi på HLR-Hjälpen tillhandahåller givetvis även den typen av utbildningar. 

  0 kommentarer

  Ingen har kommenterat detta inlägg ännu. Bli den första att kommentera!

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag