Moms visas:
 • Svenska
 • Hur fungerar munskydd & andningsskydd?

  Sedan coronapandemin lamslog hela världen i mars 2020 så har munskydden blivit en allt vanligare syn ute i samhället. Studier visar att munskydd skyddar mot smittdroppar och har en avgörande effekt på att dämpa smittspridning. Framförallt hjälper den som bär ett munskydd till att skydda andra från att smittas av virus. I kombination med att man dessutom håller fysiskt avstånd till andra människor, så kan munskydden göra stor skillnad. Det är dock stor skillnad på munskydd och munskydd. Det finns många olika tillverkare på marknaden, men bara ett fåtal som har de certifikat som krävs. 

  Många virus i vårt samhälle är luftburna. Det innebär att de smittar via överföring av kroppsvätskor från en människa till en annan. Munskydden fungerar genom att ligga som ett filter över munnen, där användaren kan andas, men där smittdroppar hindras från att ta sig ut i luften. Här spelar kvalitén på munskydd och andningsskydd en avgörande roll för hur väl de fungerar. 

  Ett munskydd ger aldrig ett 100 procentigt skydd mot smitta, utan faktorer som vilken miljö man vistas i och hur man bär munskydden spelar in. Om man till exempel bär munskydden på fel sätt och dessutom inte håller avstånd till andra, så har munskydden en betydligt mindre effekt.

   

  Många studier visar på den positiva effekten av munskydd

  När vi hostar, nyser och till och med när vi pratar, så flyger smittdroppar genom  luften. Om vi då bär på virus så riskerar vi att smitta andra i vår omgivning. Det är här munskydden kommer in som ett mycket effektivt hjälpmedel att hindra smittspridning. Studier visar att munskydd kan hindra så mycket som 50-70% av smittdropparna från att tränga ut genom luften.

  Varför myndigheter under rådande pandemi tvekat gällande att införa krav på munskydd eller ej, har att göra med en oro över att munskydden riskerar invagga befolkningen i en falsk trygghet. Detta skulle därmed kunna resultera i att vi slutar hålla fysiskt avstånd till varandra och alltså istället ökar på smittspridning i samhället. Det är viktigt att se munskydd och andningsskydd som ett komplement till att hålla avstånd och följa andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra instanser.

   

  Skillnaden mellan medicinska munskydd och munskydd för personligt bruk

  Det finns som sagt många typer av munskydd på marknaden och sedan coronapandemins framfart så har marknaden fullkomligt exploderat. Men det finns tillverkare som producerat munskydd i många år och som gjort det främst för medicinskt bruk. Dessa munskydd har rätt certifikat och dokumentation som visar på att dom fungerar. Munskydden har då testats vid olika studier för att kunna fastslå vilken effekt de har. 

  Marknaden för munskydd översköljs tyvärr av produkter från mindre seriösa aktörer. Allt från enklare tygstycken i ett lager till munskydd men filterfickor återfinns. Dessa kommer framförallt från Asien. Dessa saknar certifikat men får ändå säljas på den europeiska marknaden. Så länge det tydligt anges att munskyddet är för personligt bruk så finns det ingenting som hindrar dessa produkter från att säljas i länder som Sverige. 

  Vill du ha ett munskydd som du vet fungerar och som lever upp till de krav som EU ställer, så bör du alltså leta efter munskydd för medicinskt bruk. Titta också efter vilka certifikat som finns för produkten.

   

  Så fungerar ansiktsskydd

  Andningsskydd skiljer sig från munskydd såtillvida att att är designade för att hålla tätt och enbart släppa in luft genom ett filter. Andningsskydd används främst för att skydda den bärande personen från smitta och kontaminering. 

  Det finns olika filter som skyddar olika bra mot olika typer av partiklar. Partiklar kan vara parasiter, bakterier, virus, damm, fibrer. Det finns också filter som skyddar mot rök och ångor.

   

  Engångsanvändning eller återanvändningsbara munskydd?

  Bra munskydd är i regel engångsprodukter som slängs efter varje användning. Dom är tillverkade i återvinningsbart material och har mycket liten miljöpåverkan. Trots detta vill många oseriösa aktörer hävda att tvättbara munskydd gynnar miljön. Dessa skyddar inte på samma sätt som de medicinska munskydden och dessutom är det inte bra för miljön att köra tvättmaskinen mer än nödvändigt. Många studier visar vidare att munskydd för engångsanvändning är att föredra ur smittskyddssynpunkt. 

  Munskydd för engångsanvändning kommer i regel i boxar med upp till 50 munskydd per låda. Munskydden fästes bakom öronen och ska täcka både näsa och mun. Efter användning slängs dom bland övrigt avfall.

   

  Det här betyder de olika klassificeringarna

  I och med att utbudet av munskydd har ökat så pass kraftigt sedan coronapandemin bröt ut så kan det många gånger vara svårt att navigera i djungeln av munskydd, certifikat och klassificeringar. 

  Tre typer av medicinska munskydd

  När det gäller medicinska munskydd, vilket alltså är de munskydd som är godkända att användas inom vården, så finns det tre olika typer av klassificeringar. Dessa är klass I, klass II och IIR. Klass I och klass II är avsedda för att användas av patienter för att minska risken för spridning av infektioner och virus. De ska alltså inte användas för sjukvårdspersonalen. Klass IIR däremot är den högsta klassningen och där finns det krav på att munskydden ska motstå ett visst tyck (16kPa). Detta regleras i ISO 22609. Det innebär att man anser att IIR-munskydd är stänksäkra. 

  Andningsskydd och dess klassificeringar

  När det gäller andningsskydd så är det filtrets förmåga att hålla ute partiklar som avgör klassificeringen.Det finns inga filter som skyddar mot allt. Till exempel så kan ett filter som skyddar mot ångor och gaser inte skydda mot partiklar. Därför är det viktigt att välja rätt filter för varje situation. 

  FFP1 är den lägsta klassificeringen och innebär att mer än 80% av de partiklar som filtret exponeras för. FFP2 filtrerar mer än 94 % av partiklarna. Detta FFP2 andningsskydd har i tester visat sig kunna filtrera bort över 98% av partiklarna.

   

  Se upp för övriga munskydd och klassificeringar

  Munskydd som inte har medicinska klassificeringar kan rent vetenskapligt anses verkningslösa. Eventuella certifikat och intyg bör man alltså ställa sig skeptisk till. Munskydd tillverkade av bomull, tyg eller gasväv rekommenderas aldrig då de faktiskt kan öka risken för infektion då det kan skapa ansamlingar av fukt. Fukten kan därmed hålla kvar eventuella smittdroppar och förstärka infektionsrisken.

   

  Så använder du munskydd / andningsskydd

  Videon nedan visar tydligt hur man på bästa sätt använder sitt munskydd / andningsskydd. Videon är framtagen av WHO och är på engelska. Det som betonas är vikten av att tvätta händerna innan man tar i munskyddet, att man inspekterar så att munskyddet inte har någre revor eller hål, att man inte tar på munskyddet med sina händer och att man tvättar händerna när man ska ta av sig sitt munskydd.

   

   

  Sammanfattning

  Studier visar entydigt att bärandet av munskydd hjälper till att minska risken för att infekteras av och att sprida luftburna virus. Sedan coronapandemins framfart över världen så har det uppstått en debatt huruvida man ska införa krav på munskydd eller ej. Utmaningen som många myndigheter ställs inför är att kvalitén på munskydden på marknaden varierar stort. 

  Vem som helst kan idag tillverka ett munskydd och sälja det just som “munskydd”. Det finns inte någonting som reglerar användandet av själva benämningen. Vill man använda munskydd så bör man använda ett munskydd som har en medicinsk klassificering.

  • Klass I
  • Klass II
  • IIR

  Dessa munskydd är avsedda för engångsanvändning och fästes bakom öronen för att täcka både näsa och mun. De skyddar framförallt omgivningen från att smittdroppar tränger ut från den som bär munskyddet. 

  Munskydd som säljs på marknaden och där tillverkaren skriver att de är avsedda för “personligt bruk” bör undvikas. Det finns inte några studier som visar på att dessa skyddar mot smitta. Ibland kan det till och med vara tvärtom, att dessa munskydd ökar risken att bli smittad. Detta beror på att munskydden riskerar att absorbera smittdroppar som sedan i en större mängd blir luftburet. 

  Vill du bära munskydd så bör du alltså titta på munskydd för medicinskt bruk. 

  1 kommentar

  Veincrite4 månad sedan
  High HDL mgdL is a negative risk factor counteracts one risk factor. Tusoew [url=https://bestadalafil.com/]Cialis[/url] Eukmde Carbamazepine or gabapentin for neuropathic pain c. Sjgbwc Cialis Amoxicillin Reaction Byqidi https://bestadalafil.com/ - buy cialis 5mg daily use

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag