Moms visas:

Andningsballonger

En andningsballong är en ballong som används vid andningsstillestånd. Den hjälper nämligen till med att blåsa ner luft i den drabbades lungor, allt för att kroppen ska kunna syresättas. Genom att använda en andningsballong finns det inget behov av att utföra mun-mot-mun-inblåsningar. Andningsballonger används framförallt inom sjukvården. De är trygga och säkra och med hjälp av dessa är det omöjligt att sprida sjukdomar eller bakterier till den drabbade. 

Det finns en mängd olika andningsballonger och här på HLR-Hjälpen finner ni alla sorter ni kan tänkas behöva. Vi har ett brett sortiment och hjälper er gärna om ni har frågor angående vad ni behöver. Vi har dessutom alla de tillbehör och reservdelar som behövs. 

 

Manuella andningsballonger 

Hos HLR-Hjälpen finner ni manuella andningsballonger som hjälper patienter som inte själva kan, eller som har svårigheter med, att andas på egen hand. Med en andningsballong från Laerdal får ni ett hjälpmedel av hög kvalitet. Det är dessutom återanvändningsbart och behöver därmed inte kasseras efter varje användning. Andningsballonger från Laerdal är även fördelaktiga då de är enkela att använda. 

Laerdal har självuppblåsande andningsballonger och kan användas med eller utan syrgas. Andningsballongerna kommer i olika storlekar för att passa för såväl vuxna och barn som spädbarn. Ballongerna säljs såväl med som utan andningsmasker. Den känslan av lungcompliance som ballongerna ger minskar risken att blåsa in för mycket luft i patienten. De är enkla att ta isär, rengöra och sedan sätta ihop igen. Det är dock viktigt att de bir rengjorda mycket noggrant. 

 

Högst kvalitet på marknaden

Laerdal har 35 års erfarenhet av att utforma och tillverka andningsballonger. Deras återanvändningsbara andningsballonger i silikon är några av de bästa ni kan finna på marknaden. De säkerställer att ni kan utföra livräddande åtgärder med hög kvalitet. Deras hjälpmedel är mycket tillförlitliga och används även inom den professionella vården.

Andningsballongerna från Laerdal tillverkas bland annat av silikon, samtidigt som de är latexfria. Materialet bidrar med en bra återexpansion av andningsballongen. Här hos HLR-Hjälpen finner ni alla de reservdelar som kan tänkas behövas. 

Vi har även fönsterväskor för säker förvaring av andningsballongerna. Väskorna är hårdväskor som kommer i tre olika storlekar, beroende på vilken andningsmask det är som ska förvaras. I HLR-Hjälpens sortiment finner ni även väggfästen för andningsballonger. Då kan de monteras där de är väl synliga. 

 

Vanligt hjälpmedel för sjukvårdspersonal

Andningsballonger används vanligen av sjukvårdpersonal för att kunna ge syre åt någon som har svårigheter att andas på egen hand. De kan dock ses som en livräddande investering även på arbetsplatser samt i hemmen. De budgetvänliga varianterna medför inte så att det tummas på kvalitén. 

En självexpanderande andningsballong med en envägsventil som är ansluten till en mask kan ge den drabbade en syrgaskoncentration på 90–100 %: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1322843/FULLTEXT01.pdf. Studien När hjärtat slutar slå - En kvalitativ intervjustudie om prehospital luftvägshantering vid hjärtstopp anser att kontinuerlig träning behövs för att för att effektivt kunna använda en andningsballong på korrekt sätt. Detta för att endast en hand kan utnyttjas till att skapa fria luftvägar och hålla masken tät. 

1 kommentar

Buctuappy 4 månad sedan
Priligy

Handlar du som privatperson eller företag?

Privatperson Företag