Moms visas:
 • Svenska
 • HLR-kurser - Så fungerar det

  Grundläggande kunskaper i hjärt- lungräddning kan rädda liv. Bara i Sverige inträffar ca 6000 hjärtstopp per år. Det som avgör om dessa personer överlever eller inte är hur snabbt livräddande åtgärder kan sättas in. I dagsläget överlever ca 11% ett hjärtstopp. Ju fler i vårt samhälle som behärskar hjärt- lungräddning, desto större chans är det att någon med just den kunskapen finns i närheten när det verkligen behövs och kan hjälpa till. Men hur går en kurs i hjärt- lungräddning till egentligen? Hur lång tid tar det att lära sig grunderna? 

  HLR-hjälpen erbjuder kurser i hjärt- lungräddning, där vi kommer ut till företag, organisationer och privatpersoner för att demonstrera och lära ut dessa livsviktiga kunskaper. Uppläggen kan anpassas efter hur hur stor gruppen är samt vilka som deltar. Inom hjärt- lungräddning så finns det några grundläggande avsnitt som man som regel alltid går igenom.

   

  HLR-kurser och dess olika avsnitt

  Det finns både grundläggande kurser i hjärt- lungräddning och mer fördjupade kurser. Om man inte har några som helst tidigare erfarenhet av hjärt- lungräddning så behöver man börja från grunden och titta på människans anatomi samt hur hjärta och lungor fungerar tillsammans. 

  Oftast när vi pratar om HLR-utbildning så handlar det om att sprida grundläggande kunskaper inom området till så många personer som möjligt. Det krävs inte några fördjupade kunskaper för att kunna vara med och göra skillnad mellan liv och död. 

  Men det finns också fördjupningar inom HLR. Hjärt- lungräddning är ett brett ämne där man kan fördjupa sig och bli än mer kunnig . HLR-hjälpen erbjuder också utbildningar som syftar till att lära upp och certifiera instruktörer, som i sin tur kan hålla i HLR-kurser.

   

  Hur man identifierar ett hjärtstopp

  Något av det första man får lära sig under en kurs i hjärt- lungräddning är hur man identifierar ett hjärtstopp. Människor kan svimma eller ramla ihop av olika anledningar och om hjärtat slår som vanligt så kan HLR i själva verket få negativa konsekvenser. Därför börjar man alltid med att lära sig att känna efter pulsen och lyssna efter andningen. Här kan man dels träna på att känna pulsen på andra kursdeltagare, eller på sig själv. Det finns också HLR-dockor med simulerad puls, som man kan använda vid övningstillfällena.

   

  Hur man larmar

  De flesta känner till att man ska ringa 112 om någon drabbas av hjärtstopp. Men vad många inte känner till är när i ordningen man ska ringa samtalet samt vilken funktion larmoperatören fyller under själva arbetet med den drabbade. Det här är sådant som också gås igenom under en grundkurs i HLR.

   

  Utförande av HLR

  Kärnan av utbildningen är så klart hur man utför själva manövern med bröstkompressioner och mun mot mun-metoden. Här går man igenom allt från hur man ska hålla räkningen, till vilken känsla man ska ha, osv. Övningar sker med fördel på HLR-dockor för att göra situationerna så verklighetstrogna som bara möjligt.

   

  Använda hjärtstartare

  Hjärtstartare blir allt vanligare i vårt samhälle och de finns nu utplacerade på många offentliga platser. Många företag investerar i hjärtstartare och placerar dom på kontor och i fabriker. En hjärtstartare är konstruerad för att vara så enkel att hantera som möjligt. Tanken är att en person som aldrig tidigare använt en hjärtstartare, med hjälp av de muntliga instruktionerna i hjärtstartaren, ska kunna utföra HLR. 

  Här går man alltså igenom hur en hjärtstartare fungerar, hur den används och hur man på bästa sätt följer instruktionerna. Även om det finns många olika producenter av hjärtstartare så har dom alla en liknande funktion och användningssätt. 

  Genom att bekanta sig med hur en hjärtstartare fungerar så kan man korta ned tiden som det tar att sätta igång med återupplivningsförsök. I sådana här situationer är varje sekund avgörande.

   

  Hur man lägger en medvetslös person i sidoläge

  När en person helt plötsligt faller ihop på marken så är det viktigt att veta vad man ska göra. Genom att öva med så verklighetstrogna fall som möjligt så kan man uppnå en reflexmässig reaktion, där man vet exakt vad man ska göra samt i vilken ordning. Att lägga en person i stabilt sidoläge är mycket viktigt, bland annat för att se till att frigöra luftvägarna. 

  Här kan man med fördel öva på varandra, där deltagarna för turas om att spela patient. Det finns också verklighetstrogna dockor som kan användas vid övningarna.

   

  Identifiera luftvägsstopp

  När man hittar en medvetslös person så kan det vara svårt att i ett första skede identifiera orsaken till medvetslösheten. Det kan vara allt från blodtrycksfall till hjärtstopp och luftvägsstopp. Genom att lyssna efter andning så lär man sig hur man känner igen ett luftvägsstopp och kan därefter anpassa hjärt- lungräddningen efter det. 

  Inom HLR så är läggs mycket fokus på att ta reda på vad som hänt patienten. Det här är en av de faser som ofta tappas bort om man går för länge utan att uppdatera sina kunskaper. Bröstkompressioner och mun-mot-mun-metoden är sådant som man inte glömmer så fort, men själva undersökningen av patienten och hur man gör, behöver övas regelbundet för att hållas vid liv.

   

  Ryggslag och buktryck

  Ryggslag och buktryck är någonting som oftast ingår i grundläggande HLR-utbildning. Dessa manövrar syftar till att avhjälpa ett luftvägsstopp och kan utföras på samma sätt på både vuxna och barn. När det gäller spädbarn gör man dock på ett annorlunda sätt. Här handlar det om att få upp någonting som fastnat i halsen och på så sätt frigöra andningsvägarna. 

  Akut luftvägsstopp är ett allvarligt tillstånd och här kan HLR ofta vara skillnaden mellan liv och död. Det tar bara några minuter utan syre för att en människa ska få bestående men av syrebrist. Den här manövern kan alltså hjälpa till att frigöra luftvägarna och på så sätt rädda livet på patienten.

   

  Inblåsningar i kombination med ryggdunk

  Här lär man sig hur man kombinerar inblåsningar med ryggdunk för att på så sätt pressa ned luft i patientens lungor och undvika syrebrist. Det här kan vara en helt livsavgörande manöver i väntan på ambulansen. Även om man inte lyckas få upp det som satt sig i patientens hals, så kan man genom att pressa ned luft i lungorna, se till att tillräckligt med luft når patientens lungor för att undvika syrebrist.

   

  Förståelse för regelbunden träning

  Har du gått en HLR-kurs för 15 år sedan och tror att du därmed behärskar HLR? Tänk efter en gång till. Hur mycket minns du egentligen? I och med att vi - tack och lov - inte behöver använda våra kunskaper regelbundet, så är det av yttersta vikt att vi tränar regelbundet. På så sätt kan vi hålla kunskapen vid liv. Här handlar det också om att öka på självförtroendet. Om vi tränar regelbundet på HLR så känner vi oss mer trygga i att vi faktiskt klarar av att utföra de åtgärder som krävs i en akut situation. Istället för att bli handlingsförlamad när olyckan väl är framme, så kommer vi förhoppnings istället ta initiativ och sätta igång livsuppehållande åtgärder.

  Inom en HLR-utbildning är det också viktigt att utbilda om just vikten av regelbundenhet och återkommande övningar. Genom att belysa hur vårt minne fungerar och visa på vad som händer när kunskaperna bleknar, så kan vi se till att fler självmant försöker uppdatera sina kunskaper regelbundet.

   

  HLR på barn

  Hjärt- lungräddning på barn utförs på ett speciellt sätt i och med att barns kroppar är mindre och mer känsliga. Därför finns det också särskilda HLR-kurser där fokus ligger på behandling av barn. Att ett barn sätter i halsen är varje förälders mardröm och kunskaper i hur man kan avhjälpa en sådan situation innebär en ökad känsla av trygghet.

  Hur lång tid tar en grundkurs?

  En grundkurs i hjärt- lungräddning kan se olika ut. Vi erbjuder färdiga upplägg där man går igenom alla de olika avsnitten inom HLR. Det ska också finnas tid för övningar och frågestunder. Uppläggen anpassas ofta efter storleken på den grupp som ska delta samt vilka förkunskaper som gruppen har.

   

  Vikten av repetition

  Repetition är A och O när det kommer till hjärt- lungräddning. Sjukvårdspersonal får regelbunden träning genom alla de olika situationer de ställs inför i sitt yrke, men alla andra som inte arbetar inom vården behöver få regelbunden repetition för att hålla kunskaperna vid liv. Rekommendationen är att genomföra minst ett övningstillfälle per år för se till så att kunskaperna är på en tillräckligt hög nivå.

   

  HLR-hjälpen erbjuder HLR-kurser på plats hos er

  Vill ni på ett effektivt sätt utbilda er i hjärt- lungräddning utan att behöva lämna kontoret eller hemmet? HLR-hjälpen erbjuder HLR-kurser där vi kommer ut till er. Vi tar med oss övningsmaterial och allt som behövs för att ge er en innehållsrik och dynamisk utbildning. 

  Vi går igenom alla delar inom hjärt- lungräddning och blandar teori med praktiska övningar. Det här blir ett effektivt utbildningstillfälle där ni lämnar med en ökad kunskap om hur man kan vara med och rädda liv när olyckan väl är framme. 

  Repetition är som sagt viktigt och vi bokar gärna upp uppföljningar och repetitioner, där vi kommer ut och håller nya övningstillfällen för er grupp. Varför inte ha ett återkommande tillfälle för er grupp en gång per år?

  Kontakta oss så berättar vi mer.

  2 kommentarer

  glignanny3 månad sedan
  Comprar Cialis Internet Foro Axxqps [url=https://newfasttadalafil.com/]generic cialis[/url] Baclofene Liquide Cialis The treatment which reportedly reduces pain is also used for osteoarthritis back pain and chronic joint disorders. https://newfasttadalafil.com/ - best price cialis 20mg The lens of the eye cannot become fat to bend the rays coming from near objects less than feet.
  reedaCeme4 månad sedan
  [url=https://bestadalafil.com/]cialis super active[/url] Uouhci Viagra Aumenta La Presion buying generic cialis online safe Sdaymm Donde Comprar Cialis Foro https://bestadalafil.com/ - Cialis Owgwpm Canadian Pharmacy Cialis Super Active

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag