Moms visas:

Första hjälpen utbildning

HLR-Hjälpen tillhandahåller utbildningar inom första hjälpen till företag och privatpersoner i hela Sverige. Våra första hjälpen instruktörer kommer ut på plats till er, vi har med oss allt material som krävs. Med vår första hjälpen utbildning följer ni arbetsmiljölagens krav om att tillräckligt antal personer på arbetsplatsen ska ha kunskaper inom första hjälpen (Arbetsmiljölag (1977:1160).

Första hjälpen åtgärder tros ha funnits ända sedan människan började leva i organiserade samhällen tillsammans. Till exempel behandlade Ursprungsbefolkningen i Amerika krigsskador, frakturer, blödningar och borttagning av pilar från kroppen. Det kommer därför naturligt att vi än idag fortsätter utbilda oss i dessa livräddande åtgärder.

 

Innehåll i första hjälpen utbildningar

Första hjälpen åtgärderna har självklart utvecklats sedan dess och baseras idag på vetenskap och erfarenhet. I dagens samhälle drabbas vi av många olika sjukdomar och skador såsom hjärtinfarkt, stroke, hjärtstopp, kvävning och blödningar.

Genom vår första hjälpen utbildning kommer era medarbetare få de kunskaper som krävs för att rädda liv, minska lidande och minimera skador innan ambulanspersonal hinner fram. Det är oftast de första minuterna som är de mest kritiska. Utbildningen baseras på mycket praktisk träning som varvas med teori. Kontakta oss på info@hlrhjalpen.nu eller 020-121265 för att boka er första hjälpen utbildning.  

Nedan har vi sammanställt rekommendationer kring flera av de viktigaste första hjälpen åtgärderna som ni delvis får lära er på vår första hjälpen utbildning;

 

  • Larm 112. En av de viktigaste åtgärderna är att skaffa sig en överblick över skadeläget och larma 112. Genom att kunna beskriva de symtom som den skadade har kan 112 snabbare bedöma hur allvarligt skadeläget är och skicka lämplig hjälp. 112 hjälper dig genom att ställa frågor och beskriva olika första hjälpen åtgärder som kan tänkas behöva påbörjas.

 

  • Förflyttning. Som en generell regel ska personen inte flyttas om det inte är nödvändigt, speciellt om du misstänker nack och ryggskador vilka kan förvärras vid förflyttning. Detta ska du misstänka vid till exempel fall olyckor och kraftigt våld mot kroppen. Det finns dock tillfällen då du måste flytta personen oavsett om det finns en risk för att förvärra dessa skador och det är vid följande tillfällen; - Om platsen är osäker för dig eller den skadade, flytta personen till en säker plats om möjligt. - Om personen ligger med ansiktet nedåt och är medvetslös, vänd personen med ansiktet uppåt. - Om personen kräks eller har svårt att andas lägg personen i stabilt sidoläge, likaså om du måste lämna personen då det finns en risk för kvävning annars.

 

  • Andningssvårigheter. I storstadsmiljö ökar andelen med svår astma och de har då ofta medicin för detta. För att hjälpa till kan du vara behjälplig genom att fråga om personen har medicin och ta fram den åt personen.

 

  • Allergier. En liten del av de som har allergier utvecklar anafylaktisk chock, vilket innebär livshotande svårigheter att andas på grund av bland annat svullnad. Precis som med astma så kan personer med allergier ha medicin. En del har en spruta som ska tryckas in i låret, auto injektor kallas den. Medicinen minskar svullnaden men larm till 112 ska ske snarast.

 

  • Krampanfall. Går oftast över av sig självt. Se till att personen andas och försök skydda mot skador. Lägg INTE något i munnen på personen då det kan orsaka kvävning. Håll heller ej fast personen. Medvetslöshet eller förvirring är vanligt efter krampanfall.

 

  • Bröstbesvär. Larma 112 om en person upplever tryck över bröstet, eller andra symtom på hjärtinfarkt såsom andningssvårigheter, illamående, strålningar i arm, hals, nacke, rygg. I väntan på ambulans kan hjärtläge användas för att underlätta andningen.

 

  • Blödningar. Att kontrollera en blödning är en av de viktigaste första hjälpen åtgärderna då det kan vara avgörande för överlevnad i väntan på ambulans. Genom att lägga tryck kan blödningen minskas / stoppas. Det viktigaste är att snabbt få stopp på blödningen oavsett om det är med händerna istället för med något tryckförband.

 

  • Sår. Ska rengöras med mycket vatten, rumstempererat eller varmt med eller utan tvål tills det inte finns kvar smuts eller föremål i såret. Kallt vatten är lika effektivt men inte lika behagligt. Sår läker bättre om det täcks av ett förband som skyddar mot smuts.

 

  • Brännskador. Kyl med kallt kranvatten (15-25C) så fort som möjligt och fortsätt tills smärtan upphör. Kylningen minskar svullnaden och att brännskadan sprider sig.

 

  • Elektriska skador. Kan variera väldigt mycket hur allvarliga dessa skador är. Från obehagliga stickningar till hjärtstopp och död. Tänk på din egen säkerhet genom att inte röra personen medan strömmen fortfarande är på. När strömmen är avslagen kan första hjälpen påbörjas. Alla elektriska skador bör undersökas av sjukvårdspersonal då skadorna inte alltid är uppenbara.   

 

Källa: 2010 American Heart Association and American Red Cross Guidelines for First Aid

0 kommentarer

Ingen har kommenterat detta inlägg ännu. Bli den första att kommentera!

Handlar du som privatperson eller företag?

Privatperson Företag