Moms visas:
 • Svenska
 • Powerheart G5 tillbehör

  Om ni har en hjärtstartare Cardiac Science PowerHeart AED G5, då har vi på HLR-Hjälpen alla de tillbehör den behöver. Med en PowerHeart G5 i närheten kan fler liv räddas när någon plötsligt drabbas av ett hjärtstillestånd. Denna maskin räddar liv, men för att den ska kunna göra det krävs det att ni investerar i hjärtstartaren och regelbundet testar så att den är funktionsduglig.

  Sedan år 2006 har cirka 50 000 människor utbildats i hur hjärt- och lungräddning utförs med hjärtstartare: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1160678/FULLTEXT01.pdf. Det är mycket viktigt att veta hur hjärt- och lungräddning går till, det ökar nämligen chansen för att de människor som drabbas av hjärtstillestånd ska överleva. Det är dock inte bara utbildade som kan använda en hjärtstartare PowerHeart G5. Den har nämligen tydliga instruktioner och därmed kan den användas av alla, såväl erfarna som kompletta nybörjare. En utbildning gör dock att fler vågar använda hjärtstartaren då de inte är lika rädda för att göra fel. 

   

   

  Livräddande tillbehör till er PowerHeart G5

  För att er PowerHeart G5 ska fungera och vara redo att användas behöver ni se till så att den alltid har rätt sorts tillbehör. Det som bland annat behövs är de viktiga elektroderna. Utan elektroder kan inte hjärtstartaren användas. Till denna typ av hjärtstartare finns det två olika elektroder, dels för vuxna och dels för barn. Oavsett vilken plats hjärtstartaren ska användas på rekommenderas det att man har båda typerna av elektroder. Det är nämligen viktigt att hålla hjärtstartaren förberedd för alla då även barn kan drabbas av hjärtstillestånd. 

  För vuxen finns det elektroder både med och utan kompressionsstöd. Tänk på att alltid ha två uppsättningar av alla elektroder. På så sätt är maskinen alltid redo att användas, även när ett par elektroder precis har förbrukats. Elektroderna är inte återanvändningsbara utan måste kasseras efter varje användning. De måste dessutom bytas ut regelbundet då de endast har en livstid på ett par år. Om ni är osäkra på om ni behöver nya elektroder kan ni alltid kontakta oss på HLR-Hjälpen. 

   

   

  Häng upp er hjärtstartare väl synligt på väggen

  För att er PowerHeart G5 ska fungera måste ni ha ett funktionsdugligt batteri. Tänk på att regelbundet testa hjärtstartaren för att se så att batteriet inte är urladdat. Vi har ett batteri till hjärtstartaren PowerHeart G5 från Cardiac Science om ni skulle behöva ett nytt. 

  För att en hjärtstartare verkligen ska komma till användning när det är akut läge är det väsentligt att alla vet var hjärtstararen befinner sig. Den bör därför inte placeras i ett låst förrådsutrymme, dold under en massa dokument och andra ting. Häng istället upp den väl synligt på väggen i en korridor där många passerar varje dag, då påminns de regelbundet om hjärtstararen och var den finns. 

  På HLR-Hjälpen finner ni olika väggfästen som passar till just er hjärtstartare. Se till att informera alla i byggnaden om att ni har en hjärtstartare och var den befinner sig. Den måste kunna plockas fram så snabbt som möjligt för att livräddande åtgärder ska kunna påbörjas i tid.

   

  Text skriven och granskad av Jonathan Adolfssson, huvudinstruktör för våra HLR-utbildningar och certifierad utbildare inom hjärtstartare och första hjälpen. Läs mer om Jonathan på vår sida Om oss.

  SvenskaDeutschSuomiDanskEestiLatvijasLitauiska

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag