Moms visas:
 • Svenska
 • Tillbehör till Physio Control (Medtronic)

  På HLR-Hjälpen finner ni en mängd olika hjärtstartare som passar för både vuxna och barn samt i olika miljöer. Vi har även alla de tillbehör som kan tänkas behövas för att dels hålla hjärtstartaren funktionsduglig samt dels underlätta för er hjärt- och lungräddning. Vi har givetvis även alla tillbehör för er hjärtstartare från Physio-Control. 

  Cirka 10 000 människor drabbas varje år av hjärtstopp i Sverige utanför sjukhusets väggar. De sker alltså på arbetsplatser, i hemmet och i offentliga utrymmen. Rydén skriver i sin studie ”Ett hjärtats gärning”: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:413003/FULLTEXT01.pdf, att 8 % av alla som fått HLR överlevt. Ju yngre den som drabbats av hjärtstopp är desto större är chansen att överleva. 

  Att ha en hjärtstartare till hands ökar markant chansen till överlevnad. Vi på HLR-Hjälpen rekommenderar er därför att alltid ha en hjärtstartare på arbetsplatsen, i offentliga utrymmen och i hemmet. Med en hjärtstartare till hands kan ni rädda liv som annars hade gått förlorade.

   

   

  Viktiga tillbehör till Physio-Control (Medtronic)

  För att kunna använda er hjärtstartare av Physio-Control behövs det elektroder. De får inte ha passerat sitt förbrukningsdatum och får inte återanvändas. Elektroder ska bytas ut senast vid sista förbrukningsdatumet samt varje gång de har använts. Använda elektroder ska alltid kasseras och nya ska placeras tillsammans med hjärtstartaren. 

  Att elektroder ska bytas ut beror på att den gel på elektroderna som ska fästa på huden torkar ut. Uttorkad gel gör elektroderna oanvändbara. Vi säljer paket med både elektroder och batteri till er hjärtstartare Physio-Control, antingen i 1-pack eller i 2-pack. Det svenska HLR-Rådet rekommenderar att man alltid ska ha två par elektroder med sin hjärtstartare. På så sätt står man aldrig utan. 

  Vi har även elektroder som är specifikt framtagna för barn och spädbarn. Även de allra minsta kan drabbas av hjärtstopp och med barnelektroder till er hjärtstartare Physio-Control ni snabbt och säkert påbörja livräddningen.

   

   

  Fler tillbehör till hjärtstartaren

  En hjärtstartare måste alltid placeras väl synlig. Alla som arbetar på en arbetsplats ska veta att den finns och var den finns. På så sätt ökar chansen att den snabbt kommer fram och kan användas om någon plötsligt drabbas av ett hjärtstopp.

  Vi rekommenderar därför att ni köper ett väggfäste för er hjärtstartare. På så sätt kan ni placera er hjärtstartare Physio-Control på en väl synlig plats där alla har åtkomst till den. Det ni tvärtom inte bör göra är att placera hjärtstartaren i ett låst förråd eller annat utrymme. Placera hjärtstartaren i en väska och häng upp den på väggen.

  Vi har även olika tillbehörskit med allt som kan tänkas behövas för er livräddning. Det är olika kit, men båda innehåller en rakhyvel. På så sätt kan ni snabbt raka av den kroppsbehåring som är i vägen för elektroderna. Elektroderna måste nämligen placeras tätt mot huden. Om det är för mycket hår i vägen får de inte tillräckligt med kontakt. 

  På HLR-Hjälpen finner ni alla tillbehör som behövs. De allra viktigaste är elektroder och batteri. Med dessa tillbehör är er hjärtstartare Physio-Control alltid redo att användas.

   

  Text skriven och granskad av Jonathan Adolfssson, huvudinstruktör för våra HLR-utbildningar och certifierad utbildare inom hjärtstartare och första hjälpen. Läs mer om Jonathan på vår sida Om oss.

  SvenskaDeutschSuomiDanskEestiLatvijasLitauiska

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag