Moms visas:
 • Svenska
 • Tillbehör till Defibtech Lifeline

  Innan en ambulans kan nå en människa som drabbats av hjärtstillestånd är det viktigt att påbörja hjärt- och lungräddning. Om en hjärtstartare finns i närheten ökar dessutom chansen för den drabbade att överleva. Enligt en forskning kan hjärt- och lungräddning dubblera eller till och med tredubbla mängden överlevande av hjärtstopp: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A871097&dswid=-8067. Detta om livräddningen påbörjas innan ambulansen anländer.

  Tillbehör Defibitech Lifeline

  En hjärtstartare är mycket viktig att ha och de bör med fördel finnas på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Om ni har en Defibitech Lifeline kan vi hjälpa er med alla tillbehör. Det är viktigt att regelbundet se över den hjärtstartare ni har för att säkerställa att den är funktionsduglig. HLR-Hjälpen har alla tillbehör till Defibitech Lifeline och andra många hjärtstartare. 

   

   

  Batteri och elektroder till Defibitech Lifeline

  HLR-Hjälpen har tre olika batterier till Defibitech Lifeline. Ett av dessa är ett Litiumbatteri som har en livslängd på ungefär ett år. Därefter måste det bytas ut för att säkerställa att hjärtstartaren är funktionsduglig vid ett kritiskt läge. Det andra batteriet har sju års livslängd när den hela tiden står standby. Detta batteri kan man använda för 300 defibrillatorstötar och 16 timmars drifttid. 

  Kom ihåg att regelbundet testa er hjärtstartare för att se till så att batteriet inte är urladdat. 

   

   

  Elektroder till Defibitech Lifeline

  HLR-Hjälpen har även de elektroder som behövs till en Defibitech Lifeline. Det finns elektroder som används för vuxna och dessa har en livslängd på två år. Det finns även elektroder som används på barn och dessa har samma livslängd, alltså två år.

  Det svenska HLR-förbundet rekommenderar att man alltid har minst en extra uppsättning elektroder. När de använts måste de förbrukats och om flera hjärtstopp inträffar under en kort period är det bra att ha ett extra par. När elektrodernas livslängd har passerat måste de kasseras då gelen som de fäster mot huden med har torkat. 

   

   

  Tillbehör till livräddning

  Att batteri och elektroder är funktionsdugliga är det viktigaste med en hjärtstartare. Med dessa tillbehör kan ni hjälpa till att rädda liv. För att underlätta er livräddning finns det även andra tillbehör som är behändiga att ha till hands. Placera därför dessa vid er hjärtstartare. 

  De olika tillbehören är bland annat ett HLR-kit. Genom att ha en sax och en rakhyvel till hands kan ni enkelt klippa upp såväl tunna skjortor som tjockare arbetskläder. En rakhyvel används för att raka bort behåring från kroppen så att elektroderna ska kunna fästa. Dessa tillbehör är inte obligatoriska för att kunna använda en hjärtstartare. De kan dock underlätta mycket och rekommenderas därför.

   

   

  Montera hjärtstartaren på väggen

  HLR-Hjälpen rekommenderar att ni placerar er hjärtstartare synligt och informerar så många som möjligt runt om var den finns. På så sätt är chansen större att den användas om någon drabbas av ett hjärtstopp. Genom att använda ett väggfäste som skruvas upp på vägen så är er Defibitech Lifeline alltid väl synlig och nära till hands.

   

  Text skriven och granskad av Jonathan Adolfssson, huvudinstruktör för våra HLR-utbildningar och certifierad utbildare inom hjärtstartare och första hjälpen. Läs mer om Jonathan på vår sida Om oss.

  SvenskaDeutschSuomiDanskEestiLatvijasLitauiska

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag