Moms visas:

Övningshjärtstartare - Realistiska trainers för utbildning

Övningshjärtstartare - en viktig del av HLR utbildningen

Numera är hjärtstartare en obligatorisk del i utbildningarna inom hjärt-lungräddning. Förekomsten av halvautomatiska hjärtstartare i samhället och dess enkla och säkra användande har gjort det till en given del av HLR utbildningarna. Eftersom det även är en kombination av HLR och hjärtstartare som ger störst chans att överleva ett hjärtstopp har man valt att införa hjärtstartare delen i utbildningarna. Detta innebär att HLR instruktören behöver en eller flera övningshjärtstartare till sina kursdeltagare. De flesta tillverkare av riktiga hjärtstartare har även en realistisk kopia för övning. Alla funktioner finns oftast inte med i övningshjärtstartaren men de allra viktigaste grundläggande funktionerna finns alltid tillgängliga till övningshjärtstartaren. Även om det är bra att välja en övningshjärtstartare av samma modell som ens riktiga skarpa modell så är det inte nödvändigt att ha samma övningsmodell då alla tillverkares hjärtstartare i grunden fungerar på samma sätt. Deltagarna kommer enligt vår erfarenhet kunna använda en Philips HS1 även om de har övat på en AED7000. 

Övningshjärtstartaren AED7000

Den övningshjärtstartare som vi har bäst pris på är AED7000, det är också den skarpa hjärtstartare som vi säljer mest av. Övningshjärtstartaren ger röstinstruktioner precis som den riktiga modellen, skillnaden ligger i att övningshjärtstartaren går vidare till analys av hjärtrytmen först när användaren sätter i elektrodkontakten i maskinen. På den riktiga AED7000 sitter elektrodkontakten med fördel i redan från start och hjärtstartaren går självklart vidare till analys av hjärtrytmen så fort elektroderna är placerade korrekt på bröstkorgen. Övningsmodellen kan även styras med den medföljande fjärrkontrollen.

Vad bör man träna på med en AED trainer?

De delar som är viktiga att träna på för deltagarna är placeringen av elektroderna, den ena strax nedanför höger nyckelben och den andra ca 10 cm nedanför vänster armhåla, på små barn kan man behöva placera en elektrod på framsidan av bröstkorgen och den andra på baksidan mellan skulderbladen eftersom kroppen är så liten att elektroderna annars hamnar för nära varandra. Den andra delen som är viktig att träna på när det kommer till övningshjärtstartare är att varna vid de tillfällen som hjärtstartaren instruerar användaren att inte röra personen som drabbats av hjärtstopp. Detta sker vid analys av hjärtrytmen samt när hjärtstartaren rekommenderar användaren att skicka en potentiellt livräddande strömstöt genom att trycka på shock knappen. Själva varningen kan bestå av att höja upp händerna och att säga rör inte personen. Vid strömstöten kan användaren uppmärksamma omgivningen på att en strömstöt kommer att ges genom att säga ”Rör inte personen. Jag ger en strömstöt.” 

Förutom dessa viktiga delar (placering av elektroderna och varning vid användning) bör instruktören även gå igenom hjärtstartarens andra funktioner för att deltagarna ska känna sig säkra. Till exempel upplys om att det inte går att skada den drabbade personen eftersom det är hjärtstartaren som analyserar hjärtrytmen och bestämmer om det går att ge en störmstöt. Även om vi skulle trycka på shock knappen så skulle inte hjärtstartaren skicka iväg någon strömstöt om den först kommit fram till att det hjälper. De fel man som användare kan råka göra är sådana fel som försenar strömstöten, tex felaktig placering av elektroderna vilket göra att analysen försenas tills elektroderna är justerade. Men man kan känna sig trygg i att man inte kan skada personen mer än att försena den livräddande behandlingen.

I en spansk studie; ”Lay People Training in CPR and in the Use of an Automated External Defibrillator, and Its Social Impact: A Community Health Study” av Felipe Villalobos mfl, rapporterade 86,6% av deltagarna att de efter en kurs i HLR med hjärtstartare skulle kunna identifiera ett plötsligt oväntat hjärtstopp och en publik hjärtstartare ute i samhället. Med en realistisk kopia av en övningshjärtstartare kan deltagarna förhoppningsvis även känna sig trygga i att använda en riktig hjärtstartare också.

Läs mer
Stäng
Populära produkter i underkategorierna

Handlar du som privatperson eller företag?

Privatperson Företag