Moms visas:
 • Svenska
 • Resusci Baby

  Att små barn drabbas av hjärtstopp är relativt ovanligt, men det sker ändå i cirka 200 fall årligen. Den vanligaste orsaken är drunkning eller kvävning, till exempel när något fastnat i halsen. Av den anledningen är det viktigt att kunna HLR för barn, både som förälder och som anställd inom sjukvård och barnomsorg. Resusci Baby är därför en investering som ger trygghet och ovärderliga kunskaper för livet. Du vet aldrig när – eller om – ditt eller någon annans barn kan råka drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det du kan säkerställa är att du har rätt kunskaper för att hantera situationen på bästa sätt och öka chansen för att rädda liv. Med Resusci Baby kan du se till att både skaffa och upprätthålla dessa livsavgörande kompetenser.

  Resusci Baby realistisk spädbarnsdocka

  Resusci Baby har numera Laerdals QCPR teknik för att ge användaren en så noggrann återkoppling på utförd HLR som möjligt. Många är rädda för att starta HLR på barn och spädbarn, med QCPR tekniken får användaren direkt visuell återkoppling och kan på så sätt justera sin teknik utifrån den återkoppling som ges. Återkoppling ges genom en skillguide eller Laerdals gratis app.

   

  Hjärt- och lungräddning på spädbarn


  Resusci Baby är en verklighetstrogen hjärt- och lungräddningsdocka som är specifikt framtagen för spädbarn under det första levnadsåret. Hur hjärt- och lungräddning bör utföras skiljer sig åt beroende på personens ålder vilket innebär att du inte bör tillämpa samma tekniker på spädbarn som vid räddning av äldre barn eller vuxna. Generellt sett föreligger följande skillnader:

  Du bör kontrollera om luft når ner till lungorna genom fem inblåsningar där vardera inblåsning ska ta cirka en sekund. Inblåsningarna kan göra att syre tillförs och hjärtat som är på väg att stanna inte gör det om vi har tur.

  Bröstkompressionerna som du utför på spädbarn bör vara något mjukare än på vuxna då bröstkorgen inte bör tryckas ned djupare än cirka fyra centimeter. Detta för att barn inte har lika tåliga kroppar och därför riskerar att skadas vid hårdare tryck. Bröstkompressionerna som du utför på spädbarn bör göras med samma hastighet som på vuxna. För barn bör du trycka en gång per sekund – räkna med en takt av 100-120 gånger per minut.

   

  En realistisk HLR-docka

  
När du investerar i en Resusci Baby-docka får du en verklighetstrogen produkt med avsikt att skapa en så realistisk situation som möjligt. Det är exempelvis möjligt att anpassa bröstkompressionerna till de rekommendationer som finns (4 centimeter), finjustera fingerplaceringen genom en sensor och även få god återkoppling genom förbättrade mätningssystem.

   

  För den som inte vill lämna någonting åt slumpen rekommenderar vi också att dockan kompletteras med någon av de elektroniska guiderna – SimPad PLUS SkillR IE eller vår nya skillguide. Dessa utrustningar ökar utbildningskvaliteten genom återkoppling i realtid, datalagring och prestandamätning. På så sätt kan du utvärdera och specialanpassa träningen samtidigt som du ser de förbättringar som görs på individnivå.

   

  Text skriven och granskad av Jonathan Adolfssson, huvudinstruktör för våra HLR-utbildningar och certifierad utbildare inom hjärtstartare och första hjälpen. Läs mer om Jonathan på vår sida Om oss.

  SvenskaDeutschSuomiDanskEestiLatvijasLitauiska

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag