Moms visas:
 • Svenska
 • Service av hjärtstartare

  Vi på HLR-Hjälpen säljer hjärtstartare till såväl arbetsplatser som privatpersoner. Cirka 10 000 människor avlider varje år till följd av ett hjärtstopp. Vi vill hjälpa till att minska det antalet och rädda fler liv. Vi säljer därför hjärtstartare som är enkla att använda och där ni guidas av en svensktalande röst genom hela hjärt- och lungräddningen.

  Enligt en studie från Danielsson och Mattsson: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1172246/FULLTEXT01.pdf, överlever allt fler människor ett hjärtstopp. Det beror på att närheten till en hjärtstartare blir allt vanligare. Tusentals arbetsplatser och privathem runt om i Sverige har en hjärtstartare till hands. Ett hjärtstopp ser inte skillnad på ålder, kön eller hälsa. Alla kan drabbas. Att ha närhet till en hjärtstartare är därför väsentligt för att öka chansen till överlevnad.

   

  Serviceavtal för hjärtstartare

  Vid ett hjärtstopp räknas varje minut. För varje minut som går minskar överlevnadschansen med 10 %. Vi vill därför se till att så många som möjligt har en hjärtstartare i närheten och framförallt - att den fungerar som den ska. Därför erbjuder vi er att teckna ett serviceavtal för er hjärtstartare. Då ökar chanserna att den alltid ska fungera när den väl behövs. 

   

   

  Detta ingår i vårt serviceavtal

  En hjärtstartare, eller defibrillator som många säger, hjälper hjärtat att börja slå igen om en person har drabbats av ett hjärtstopp. Maskinen skickar ut de nödvändiga elektriska stötar som hjärtat behöver för att återfå sin normala funktion. För att använda en hjärtstartare behöver ni vanligtvis inte ha genomgått någon utbildning. Moderna hjärtstartare är nämligen halvautomatiserade modeller som med en lugn röst guidar er genom varje steg av livräddningen. 

  Det är inte alltid en hjärtstartare kommer till användning, ibland sker det lyckligtvis inga hjärtstopp i närheten. En hjärtmaskin behöver dock alltid se till att få rätt service för att den ska fungera på rätt sätt när den hamnar i ett kritiskt läge. Med vårt serviceavtal kan ni alltid förlita er på att hjärtstartaren fungerar som den ska. 

  Under vår service ser vi till att:

  • Undersöka hjärtstartaren och dess funktionsduglighet
  • Byta elektroder och batterier vid behov
  • Uppdatera maskinen
  • Låna ut en hjärtstartare om er egen ej fungerar

  Vi sköter allt underhåll av er hjärtstartare och ni kan känna er trygga med det faktum att den alltid är redo att användas. 

   

   

  Så här fungerar ert serviceavtal för hjärtstartare

  Vi erbjuder ett serviceavtal för alla våra hjärtstartare, oavsett vilken modell ni väljer. Det vanligaste felet på en hjärtstartare är att elektroderna är gamla eller att batteriet har tappat sin livsgnista. Att elektroderna har torkat ut och att batteriet inte fungerar är livsavgörande för den som drabbas av ett hjärtstopp. Det kan helt enkelt vara skillnaden mellan liv och död. Genom vår service ser vi till att undersöka detta och gör er maskin redo för användning. 

  Ni slipper själva hålla reda på när väsentliga delar som batterier ska bytas ut samt vem som ska byta det åt er. Vi sköter helt enkelt alla praktiska detaljer mer er hjärtstartare. Ett serviceavtal för hjärtstartare hos oss löper årsvis och det har ingen uppsägningstid.

   

  Text skriven och granskad av Jonathan Adolfssson, huvudinstruktör för våra HLR-utbildningar och certifierad utbildare inom hjärtstartare och första hjälpen. Läs mer om Jonathan på vår sida Om oss.

  SvenskaDeutschSuomiDanskEestiLatvijasLitauiska

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag