Moms visas:
 • Svenska
 • Philips HeartStart HS1

  Om ni behöver en hjärtstartare, då är Philips HeartStart HS1 ett mycket bra val. Den här hjärtstartaren lämpar sig väl för såväl arbetsplatser som privatpersoners hem. Det är en av världens mest sålda hjärtstartare och den håller en mycket hög kvalité. Dessutom är hjärtstartaren framförallt mycket enkel att använda.

  Hjärtstartare Philips HeartStart HS1

  Med den här hjärtstartaren kan ni känna er trygga med det faktum att hjälpen alltid är nära till hands om ett hjärtstopp skulle inträffa. Med en Philips HeartStart HS1 på kontoret eller i hemmet kan ni direkt påbörja en hjärt- och lungräddning med hjärtstartare och därmed rädda liv.

   

  Enligt Martikainen: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1036455/FULLTEXT01.pdf är det ett faktum att 70 % av alla hjärtstopp sker i hemmen, därför bör ni ha en hjärtstartare även där. Med cirka 10 000 dödsfall i Sverige varje år på grund av hjärtstopp är en Philips HeartStart HS1 en investering som kan komma att rädda liv i er närhet. 

  Hos oss finner ni inte bara en Philips HeartStart HS1 hjärtstartare. Vi har även ett serviceavtal för er hjärtstartare och erbjuder givetvis en demonstration i hur den fungerar och används. Allt för att ni ska känna er trygga.

   

   

  Pålitliga Philips HeartStart HS1

  Philips HeartStart HS1 är en hjärtstartare med dokumenterad kvalitet som är enkel att använda för alla. Se till att ha den lättillgänglig på såväl kontor som i hemmet. Den ska aldrig befinna sig mer än några minuter bort. När ett hjärtstopp uppstår är det nämligen just några minuter det handlar om för att kunna rädda liv. 

  Philips HeartStart HS1 är pålitlig och ger dess användare svenska talinstruktioner för att guida er genom hela proceduren. På så sätt utför ni en hjärt- och lungräddning på ett säkert och korrekt sätt. Den här hjärtstartaren kan användas av såväl utbildade i hjärt- och lungräddning som outbildade.

   

   

  Vår utbildning gör er trygga

  En snabb och säker användning av Philips HeartStart HS1 är väsentligt för att rädda liv. Om du som privatperson eller ni som anställda vill känna er trygga med kunskapen om hur just er hjärtstartare fungerar erbjuder vi en kort demonstration och utbildning. På så sätt kan ni hjälpas åt att rädda liv.

  Utbildningen är specifik för just den hjärtstartare ni beställt och är ett bra forum för att ställa frågor och funderingar. Snabba insatser räddar liv och om ni genomgått vår utbildning är det helt enkelt enklare att metodiskt ta fram maskinen och använda den. 

   

   

  Håll alltid er Philips HeartStart HS1 funktionsduglig

  Vid köp av en Philips HeartStart HS1 hjärtstartare erbjuder vi er även att teckna ett serviceavtal. Vi kommer då och säkerställer er hjärtstartares funktionsduglighet. Om den har använts kommer vi och återställer den. Batterier byts ut och elektroderna uppdateras vid behov. En hjärtstartare som inte används får inte glömmas bort. Det är viktigt att er Philips HeartStart HS1 alltid är redo för det tillfälle när den behövs. 

  Dödligheten i hjärtstopp har minskat med 6 % sedan hjärtstartare började användas. Se till att alltid vara förberedda ni också och rädda liv i er närhet.

   

  Text skriven och granskad av Jonathan Adolfssson, huvudinstruktör för våra HLR-utbildningar och certifierad utbildare inom hjärtstartare och första hjälpen. Läs mer om Jonathan på vår sida Om oss.

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag