Moms visas:
 • Svenska
 • Hjärtstartare AED7000

  Om ni funderar på att införskaffa en hjärtstartare, då är AED7000 ett bra val. Denna hjärtstartare passar perfekt för hemmet och företaget. Med den här effektiva hjärtstartaren nära tillgänglig kan ni rädda liv som annars hade gått förlorade. Vi på HLR-Hjälpen är er hjärtstartarspecialist. Vi vet hur ni på bästa sätt kan hålla er arbetsplats trygg och säker. Med en hjärtstartare på plats vet ni alltid hur ni ska agera om någon blir sjuk.

  Med hjärtstartaren AED7000 inom räckhåll kan ni rädda liv medan ni väntar på att ambulansen ska komma. AED7000 är en säker hjärtstartare som inte kommer ge någon strömstöt om det inte är absolut nödvändigt. Framförallt är AED7000 är lättanvänd och det krävs ingen utbildning för att kunna använda den.

   

  AED7000 med svensk röstinstruktion

  Om någon drabbas av ett hjärtstopp är varje minut viktig. Därför är det viktigt att alltid ha en hjärtstartare till hands. AED7000 är den mest prisvärda hjärtstartaren på den svenska marknaden och en väl värd investering. Hjärtstartaren har en mycket hög kvalité och följer svenska HLR-rådets riktlinjer.

  Med AED7000 får ni en hjärtstartare som har tydliga rösinstruktioner på svenska. Därmed blir den extra enkel att använda. Allt ni behöver göra är att följa de instruktioner som läses upp. Då kommer ni att guidas genom hela användningen. AED7000 har tagits fram genom feedback från hundratals utbildningar och har hela 8 års garanti. 

   

   

  Demonstration av en AED7000

  En studie som utförts av Berggren och Berglund: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1160678/FULLTEXT01.pdf, visar på att ungefär 50 000 människor har utbildats i hjärt- och lungräddning med hjälp av en hjärtstartare varje år sedan 2006. Sedan 2006 har även antalet människor som överlevt ett hjärtstopp ökat med hela sex procent. Det är ett gott bevis på hur viktig en hjärtstartare är runt om i hela landet. 

  Förutom en AED7000 hjärtstartare erbjuder vi därför också en demonstration för hur hjärtstartaren fungerar. På så sätt kan ni utbilda många människor på er arbetsplats i hur man använder den. Utbildning och mer ingående kunskap om just er hjärtstartare medför en trygghet för medarbetarna. På så sätt är alla mer beredda på vad som ska göras om och när en AED7000 skulle behöva användas. Det medför även att risken för att stress och panik inträffar är mindre. 

  Under vår demonstration kommer vi ut till er arbetsplats och går igenom hur en AED7000 fungerar. Det är även en bra stund för att svara på frågor om hjärtstartare. Ni får själva bestämma hur många ni vill ska genomgå vår korta men lärorika utbildning. 

   

   

  Vårt serviceavtal ser till att er AED7000 alltid är redo

  Vi på HLR-Hjälpen kan även hjälpa er att se till så att er AED7000 hjärtstartare alltid är redo att användas när den behövs. Vi har därför ett serviceavtal för vår AED7000 där vi återställer hjärtstartaren när den har använts. Allt från elektroder och batterier till ett HLR-kit inkluderas i serviceavtalet. Allt för att ni ska känna er trygga med den AED7000 ni beställer.

   

  Text skriven och granskad av Jonathan Adolfssson, huvudinstruktör för våra HLR-utbildningar och certifierad utbildare inom hjärtstartare och första hjälpen. Läs mer om Jonathan på vår sida Om oss.

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag