Moms visas:
 • Svenska
 • Lifepak CR2

  Hjärtstartaren Lifepak CR2 består av avancerad teknik och är ett av de senaste tillskotten på marknaden. Med den här hjärtstartaren nära till hands kan ni vara säkra på att alltid vara redo om ett hjärtstopp skulle uppstå i närheten. 

  När ett hjärtstopp sker handlar det om minuter och en Lifepak CR2 är alltid redo att användas. Den är mycket behändig och lätt att använda för alla. Ni behöver ingen utbildning för att kunna hantera en Lifepak CR2. Hjärtstartaren kommer att guida er genom alla steg som krävs. Med en utbildning i ryggen blir dock momentet mindre stressigt – ni vet helt enkelt exakt vad ni förväntas göra.

  Lifepak CR2 använder sig av talade instruktioner för att guida er. Språket är svenska vilket gör användningen enkel. Hjärtstartaren har även en metronom som indikerar rätt rytm när ni utför en hjärt- och lungräddning. 

   

   

  Ett hjärtstopp kan drabba alla

  En Lifepak CR2 kan användas på alla människor, oavsett ålder. Ett hjärtstopp kan drabba alla, oavsett hälsostatus, yrke och levnadssätt. Vi på HLR-Hjälpen rekommenderar att det ska finnas en hjärtstartare på alla arbetsplatser. För att rädda liv är en hjärtstartare oumbärlig. 

  Placera er Lifepak CR2 centralt så att den alltid finns tillgänglig. Det medföljer ett väggfäste och en skylt så att ni alltid ska vara medvetna om var hjärtstartaren finns. 

   

   

  För hjärtstopp på barn

  Lifepak CR2 är en hjärtstartare som är enkel att använda om ett barn skulle råka ut för ett hjärtstopp. Maskinen har nämligen en speciell barnknapp som säkerställer att chockvolymen anpassas efter ett litet barns storlek. Därmed är en Lifepak CR2 ett extra bra val på platser där även barn vistas.

  Barnläget är lämpligt för alla under 8 år och det är samma elektroder som används till såväl barn som vuxna. 

   

   

  Låt oss visa er hur en Lifepak CR2 fungerar

  Människor som genomgått en utbildning i hjärt- och lungräddning känner sig tryggare och mer villiga att använda en hjärtstartare. Med en demonstration i hur en hjärtstartare fungerar blir man helt enkelt mer handlingskraftig och dessutom mindre rädd för att göra fel. Vi erbjuder därför en demonstration för privatpersoner och arbetsplatser i hur en Lifepak CR2 fungerar. En studie av Bylow (2017): http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1171162/FULLTEXT01.pdf, som forskat analyserat instruktörsledd demonstration av hjärt- och lungräddning påvisar just det ovanstående. 

  I vår demonstration av er hjärtstartare går vi igenom hur den fungerar samt ger möjlighet för er att ställa frågor. På HLR-Hjälpen är vi noggranna med att alltid göra er så trygga och säkra som möjligt när det kommer till att använda er hjärtstartare. Om ni önskar vidare praktiskt träning i hjärt- och lungräddning erbjuder vi även kurser för detta.

   

   

  Livräddare på två språk

  Lifepak CR2 är ett naturligt val som kan rädda liv. Med enkel och tydlig grafik kan alla använda den. Er hjärtstartare kommer med metronomklick att vägleda er genom bröstkompressioner. Lifepak CR2 är även ett lämpligt val om ni har en flerspråkig arbetsplats. Den kan nämligen enkelt ställas om till att användas på engelska om man väljer den två språkiga versionen.

   

  Text skriven och granskad av Jonathan Adolfssson, huvudinstruktör för våra HLR-utbildningar och certifierad utbildare inom hjärtstartare och första hjälpen. Läs mer om Jonathan på vår sida Om oss.

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag