Moms visas:
 • Svenska
 • Luftvägsstopp

  Ett luftvägsstopp kan vara något av det hemskaste som kan drabba någon i ens omgivning. När något täpper till luftrören kan den drabbade inte andas. Då gäller det att handla snabbt och hjälpa personen att få bort det som har blockerat luftrören. Om föremålet inte kan avlägsnas riskerar personen nämligen att kvävas till döds.

  Luftvägsstopp kan drabba alla

  Ett luftvägsstopp kan drabba alla – oavsett ålder. Såväl små barn som vuxna kan sätta något i halsen som fastnar i luftrören. Ofta handlar det om mat som svalts i alldeles för stora bitar, men det kan även vara små leksaker eller liknande. Det som är gemensamt är att den drabbade personen snabbt behöver hjälp. 

  Hur man ska hjälpa någon som drabbats av ett luftvägsstopp varierar. Ett litet spädbarn kan nämligen inte få samma behandling som en vuxen människa. Kropparna är helt enkelt olika ömtåliga samt olika utvecklade. Under en HLR-utbildning får man därför lära sig hur man hjälper både en bebis, ett barn och en vuxen som har drabbats av ett luftvägsstopp.

   

   

  Luftvägsstopp på små barn

  En risk som alla föräldrar ständigt står inför är att deras barn ska sätta i halsen, speciellt vid måltider. Enligt studien Luftvägsstopp, hur föräldrar förstår risken är barn som drabbas av ett luftvägsstopp nästan uteslutande mellan 0–3 år: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:948306/FULLTEXT01.pdf. Det är dock ovanligt att ett barn avlider till följd av ett luftvägsstopp. 

  Precis som på en vuxen människa kan en bebis räddas av ryggdunk och brösttryck. Det måste dock ske försiktigare.

   

   

  Luftvägsstopp på barn och vuxna

  Enligt Vårdhandboken är det 50 % av alla luftvägsstopp som kan åtgärdas med en enda teknik: https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hjart-lungraddning/luftvagsstopp/. 50 % kräver dock att man använder fler tekniker. Det bästa är alltså att kombinera ryggslag och buktryck för att hjälpa någon som drabbats av ett luftvägsstopp. 

  Om någon drabbas av ett luftvägstopp måste objektet avlägsnas inom några få minuter. Annars kan andnöden leda till kvävning och hjärtstopp, varav hjärt- och lungräddning måste påbörjas till dess att ambulansen kan komma. 

   

   

  Öva på Heimlichmanövern med ActFast övningsväst

  Ett mycket bra sätt för att avlägsna föremål som fastnat i luftvägarna är att använda Heimlichmanövern. Hos HLR-Hjälpen hittar ni en ActFast övningsväst för luftvägsstopp som ni kan använda för att lära och hur Heimlichmanövern fungerar. Den är dessutom ett utmärkt hjälpmedel för att deltagarna själva ska kunna testa att utföra såväl buktryck som ryggdunkar. 

  En deltagare får ta på sig övningsvästen, vilket skapar en realistisk situation. Ryggen och magen skyddas, vilket innebär att andra deltagare kan öva ryggdunkar och buktryck på deltagaren utan att denne skadas. 

  Genom att öva dessa tekniker på en människa skapas en verklighetstrogen situation och det är dessutom enklare än att träna med en stel docka. ActFast övningsväst är alltså ett utmärkt hjälpmedel i en HLR-utbildning. 

   

   

  Viktigt med träning

  Just buktryck i form av Heimlichmanövern samt ryggdunkar är det som brukar kunna få loss objekt som fastnat i luftvägarna. Med rätt teknik och styrka är detta något som kan hjälpa till att rädda många liv. Att träna på att hur man ska handla vid ett luftvägsstopp är viktigt, speciellt då det kan ske i princip var som helst.

   

  Text skriven och granskad av Jonathan Adolfssson, huvudinstruktör för våra HLR-utbildningar och certifierad utbildare inom hjärtstartare och första hjälpen. Läs mer om Jonathan på vår sida Om oss.

  SvenskaDeutschSuomiDanskEestiLatvijasLitauiska

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag