Moms visas:
 • Svenska
 • Evakuerings- och Räddningsutrustning

  För att kunna hjälpa svårt skadade samt rörelsehindrade personer att evakuera en byggnad är det viktigt med rätt sorts utrustning. En svårighet som man ofta stöter på vid evakueringar är bland annat hinder såsom trappor. För att kunna ta sig förbi dessa är det bra att ha tillgång till en evakuerings- eller förflyttningsstol.

  Evakuerings- och räddningsutrustning

  Denna typ av stol kan även användas vid andra tillfällen än just evakuering. Kanske har en hiss gått sönder och en kollega som sitter i rullstol måste kunna få hjälp av att lämna byggnaden via trapporna. Även rörelsehindrade personer måste ha möjlighet till full framkomlighet och det är något som är extra applicerbart vid just nödsituationer såsom evakuering.

   

  Excel evakueringsstol kan manövreras av en person

  Att ha tillgång till en evakueringsstol är av högsta vikt för en rörelsehindrad person som sitter i elektrisk eller manuell rullstol, använder rullator eller på annat sätt nar en nedsatt rörelseförmåga Det är viktigt att evakuerings- och räddningsutrustning alltid finns tillgängligt och att en lämplig utrymningsväg finns. 

  En Excel evakueringsstol för trappor är specifikt framtagen för att kunna evakuera funktionshindrade personer i nödsituationer nedför trappor. Stolen kan givetvis även användas för skadade personer. Stolen har gummispår som fungerar som en boms, vilket gör det möjligt att enkelt kontrollera stolens fart. Därmed kan ni säkerställa en trygg och säker transport. En Excel evakueringsstol är hopfällbar och mycket enkel att förvara. Dessutom behövs det endast en person för att manövrera den på alla typer av underlag. 

   

   

  Förflyttningsstol för utrymning i trappuppgångar

  Enligt studien Funktionsnedsattas utrymningsmöjligheter på arbetsplatser: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1071988/FULLTEXT02.pdf, finns det ofta brister i framkomligheten för rörelsehindrade vid evakueringar. Tyvärr finns det inga regelverk för hur bristande utrymningsmöjligheter måste åtgärdas. Trappor, trösklar och dörrar kan vara ett problem när en rörelsehindrad person ska utrymma en byggnad via såväl vanliga utgångar som via utrymningsvägar. Dessutom kan det vara ett problem med marken utanför utrymningsdörrar som blockeras av rabatter eller buskar.

  Med en förflyttningsstol kan rörelsehindrade få hjälp med utrymning och evakuering. HLR-Hjälpen har en förflyttningsstol med ett 3-hjulssystem som är specifikt framtagen för att hjälpa till vid evakuering i trappuppgångar. Denna person behöver två till fyra personer för att manövreras genom lyft. Den kan fällas ihop för enkel förvaring. 

   

   

  Förflyttningsstol på jämna ytor

  En förflyttningsstol behöver inte alltid vara till för att evakuera någon i trappor. Om ni har en byggnad utan trappor kan en förflyttningsstol med fyra hjul vara en bra lösning. Den rörelsehindrade sitter säkert i stolen fastspänd med ett bälte. Dessutom kan den fällas ihop och hängas på väggen när den inte används. 

   

   

  Justerbar räddningsmadrass

  Räddningsmadrassen Premium Evacuslider är ett utmärkt val för att snabbt och säkert evakuera rörelsehindrade personer. Madrassen är justerbar och kan därmed användas för evakuering av såväl barn som vuxna. Den rörelsehindrade transporteras horisontellt i liggande läge och madrassen kan manövreras av en eller två personer. 

  Se till att alla i byggnaden känner till var evakuerings- och räddningsutrustningen finns. På så sätt kan de snabbt tas fram vid nödsituationer och utrymningsbehov.

   

  Text skriven och granskad av Jonathan Adolfssson, huvudinstruktör för våra HLR-utbildningar och certifierad utbildare inom hjärtstartare och första hjälpen. Läs mer om Jonathan på vår sida Om oss.

  SvenskaDeutschSuomiDanskEestiLatvijasLitauiska

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag