Moms visas:
 • Svenska
 • Arkiv:

  Så utför du HLR vid en drunkningsolycka

  Varje år sker det flera drunkningstillbud runt om på badstränder och i badhus. Faktum är att drunkning är en av de vanligaste dödsorsakerna hos barn. Det är därför viktigt att så många som möjligt vet hur de ska agera i dessa nödlägen och har kunskap om att ge HLR vid drunkning.

   

   

  Det finns flera platser som du kan behöva utföra HLR på vid en drunkning. Genom att vara påläst och förberedd kan du bli mer handlingskraftig. Det är nämligen skillnad på om du ska påbörja HLR ute i vattnet eller uppe på torra land. 

   

   

  Vi ska nu gå igenom hur du ska agera om någon i närheten håller på att drunkna och hur du på bästa sätt utför hjärt- och lungräddning på den drabbade. 

   

   

  Så ska du agera vid en drunkningsolycka

  Om du ser att någon håller på att drunkna så bör du alltid påkalla hjälp. Ropa på andra i närheten så att fler kan hjälpa till att rädda den drabbade. Om du själv befinner dig ute i vattnet, tänk på din egen säkerhet när du räddar den drabbade personen. Om du befinner dig på land, se till att du själv eller någon annan omedelbart ringer larmcentralen. 

   

   

  HLR vid drunkning – så här gör du steg för steg

  När du når den drabbade personen är det viktigt att så fort som möjligt utföra inblåsningar så att hen får i sig luft. På så sätt kan kroppen och hjärnan syresättas. Vi ska nu steg för steg gå igenom hur du utför hjärt- och lungräddning på någon som varit med om en drunkningsolycka.

   

   

  Om du når den drabbade ute i vattnet:

  1. Dra upp personen över ytan
  2. Kontrollera om personen är med medvetande och andas normalt
  3. Ge 5 inblåsningar – Om det är möjligt ska du hålla en hand på pannan eller bakhuvudet samt två fingrar under hakan för att kunna luta huvudet bakåt och frigöra luftvägarna. Om du har en livboj eller räddningsbräda så ska du luta personen med denna för att få stöd när du gör inblåsningarna.
  4. Dra in personen mot land

   

   

  Inblåsningarna ute i vattnet bör endast ske på grunt vatten, speciellt om du saknar flythjälpmedel att placera personen på. Tänk på din egen säkerhet!

   

   

  Uppe på torra land:

  1. Lägg den drabbade på marken
  2. Kontrollera om personen är vid medvetande och andas normalt
  3. Frigör luftvägarna - Placera en hand på pannan och två fingrar under hakan för att luta huvudet bakåt och frigöra luftvägarna.
  4. Ge 5 inblåsningar
  5. Utför 30 bröstkompressioner
  6. Ge 2 inblåsningar
  7. Växla mellan 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar tills sjukvårdare kommer

   

   

  Varje inblåsning bör vara runt en till två sekunder. Det är normalt att det kommer vätska eller skum ut luftvägarna. Det är bara att torka bort.

   

   

  HLR med hjärtstartare

  Om det finns en hjärtstartare i närheten så bör den användas även vid HLR efter drunkning. Du behöver inte oroa dig för att strömstöten ska reagera mot kroppen. Defibrillatorn är nämligen framtagen för att kunna användas även vid drunkningstillbud. 

   

   

  Tänk på att torka av bröstkorgen med en handduk innan ni fäster elektroderna. Då fäster de bättre på huden. Hjärtstartaren kommer att ge alla instruktioner som krävs för att såväl nybörjare som erfarna ska kunna använda den.

   

   

  HLR vid drunkningsolyckor med barn

  Om det är ett barn som har varit med om drunkningsolyckan så följer du samma steg för steg som för en vuxen. Det är dock viktigt att anpassa din hjärt- och lungräddning för barnet. För barn så gäller kombinationen 15 bröstkompressioner med en handlov och 2 inblåsningar. För spädbarn, 0-1 år, gäller att bröstkompressionerna görs med endast två fingrar.

   

   

  Påbörja alltid HLR vid drunkning

  Det är otroligt viktigt att utföra HLR efter drunkning. Det beror på att kroppen drabbas av en livshotande syrebrist när den drabbade andas in vatten. Vid en drunkningsolycka kan HLR påbörjas lång tid efter att drunkningen har skett. Tiden beror bland annat på vilken temperatur det är i vattnet.

   

   

  En person som har legat i kallt vatten har större chans att överleva drunkning eftersom en nedkyld kropp förbrukar mindre syre. Det innebär att hjärnan tar mindre skada. Det finns fall där personer har legat länge i vattnet och sedan överlevt tack vare ihärdig hjärt- och lungräddning. Även blå och nedkylda personer som saknar livstecken ska därför ges hjärt- och lungräddning.

   

   

  Det är viktigt att den person som varit med om en drunkningsolycka blir noggrant undersökt av en läkare efter olyckan. Detta för att säkerställa att det inte finns något vatten i lungorna. Det är nämligen ett livsfarligt tillstånd som sköljer bort ytspänningen i lungblåsorna och skadar lungorna.

   

   

  Om personen andas och hjärtat slår

  Alla personer som hamnar under vattnet drunknar inte. De lyckosamma blir uppdragna i tid och behöver därför inte räddas med hjärt- och lungräddning. Om hjärtat slår och personen kan andas så räcker det med att placera personen i stabilt sidoläge. Det gäller både för vakna och medvetslösa personer. Om personen är medvetslös måste du dock vara mycket uppmärksam på livstecken såsom andning och puls.

   

   

  Den drabbade personen placeras i stabilt sidoläge medan en ambulans påkallas. En person som har varit nära att drunkna blir ofta nedkyld och behöver därför hjälp att hålla sig varm och torr. Även de som nästan har drunknat behöver bli undersökta av en läkare för att se om de har andats in vatten. 

   

   

  Så skiljer sig HLR vid drunkning från andra olyckor

  HLR vid drunkning skiljer sig åt mot vanlig HLR på en viktig punkt som du bör vara uppmärksam på. Detta för att öka chansen att rädda så många liv som möjligt.

   

   

  Vid drunkningsolyckor ska du alltid påbörja räddningsarbetet med fem inblåsningar (eller tio ute i vattnet). Vid vanlig hjärt- och lungräddning påbörjar du istället räddningen med bröstkompressioner. Anledningen till detta är mycket tydlig.

   

   

  Vid drunkning så drabbas personen av hjärtstopp till följd av den livshotande syrebrist som uppstår när personen har andats in vatten. Blodets syrenivåer blir extremt låga och detta måste omedelbart åtgärdas. Därför är de inledande inblåsningarna mycket viktigare än de efterföljande kompressionerna. Inblåsningar är helt enkelt livsavgörande vid drunkningsolyckor. Lägg därför inblåsningarna på minnet för HLR vid drunkning. 

   

   

  Referenser:

   

  https://www.1177.se/Stockholm/olyckor--skador/akuta-rad---forsta-hjalpen/drunkningsolyckor/

   

  https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/drunkningsstatistik

   

  https://svenskalivraddningssallskapet.se/livraddning/sa-har-raddar-du-liv-vid-drunkning

  0 kommentarer

  Ingen har kommenterat detta inlägg ännu. Bli den första att kommentera!

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag