Moms visas:
 • Svenska
 • Hur infraröda termometrar fungerar och vad du behöver veta

  På grund av COVID-19 pandemin så har det aldrig varit viktigare att säkert, noggrant och snabbt kunna screena människors kroppstemperatur. Feber, även av en låg grad, är ofta ett av de första symtomen på sjukdom och i flera fall betyder det att personen troligt befinner sig i ett smittsamt stadie. 

  Icke förvånande har infraröda termometrar ökat kraftigt i popularitet, delvis på grund av användarvänligheten men också för att de är mer hygieniska eftersom de inte kommer i kontakt med de personer var kroppstemperatur som mäts. 

  Hur infraröda febertermometrar fungerar

  Men hur fungerar dessa instrument och är de tillförlitliga? Först av allt är det viktigt att förstå att infraröda termometrar har ett brett användningsområde och är vanligtvis inte endast använda inom medicin, utan även inom byggkonstruktion, industriella miljöer och inom matlagningskonsten, så du vill vara säker på att du köper en som är specifikt gjord för att mäta en människas kroppstemperatur.

  Liksom andra infraröda termometrar, mäter infraröda febertermometrar temperaturen på distans från objektet. Det är en distinkt fördel när man hanterar människor som kan vara smittade av en potentiellt smittsam sjukdom. Tillskillnad från gammaldags febertermometrar, vilka placerades under patientens tunga och som litade på direkt överföring av värme från patienten till flytande kvicksilver som registrerade kroppstemperaturen. Infraröda termometrar förlitar sig på något som kallas svartkroppsstrålning.

  Alla objekt, inkluderat människokroppen, består av molekyler som konstant förflyttas, såvida inte objektet har en temperatur vid absoluta nollpunkten. När kroppens temperatur ökar desto snabbare rör sig molekylerna. Molekylerna avger en form av elektromagnetisk energi känd som infraröd strålning, vilken inte är synlig för människoögat eftersom den ligger långt under det spektrum av ljus som vi kan uppfatta. När kroppstemperaturen ökar, ökar även nivåerna av infraröd strålning och det är denna strålning som infraröda termometrar mäter.

  Även om människoögat inte kan se infrarött ljus så fungerar det likt synligt ljus på så sätt att det kan fokuseras, reflekteras och absorberas. En infraröd febertermometer har en lins som den använder för att fokusera den infraröda strålningen som kommer från kroppen till en termostapel som är en form av detektor inbyggd i instrumentet. Termostapeln absorberar sedan strålningen och konverterar den till värme, som i sin tur blir till elektrisk ström. Strömmen skickas till en annan form av detektor och det är denna detektor som använder den elektriska strömmen för att mäta kroppens temperatur. Mer ström innebär en högre temperatur.

   

  Omgivningen är viktig

  Nu när vi förstår en del om hur infraröda febertermometrar fungerar, samt deras fördelar, låt oss titta på några av deras begränsningar, vilka är viktiga att känna till för att kunna använda dem på ett korrekt sätt.

  Förhållandena i omgivningen där den infraröda febertermometern ska användas är väldigt viktig. Den infraröda termometern ska befinnas i rummet (eller testplatsen) i åtminstone 10 till 30 minuter inan användning för att instrumentet ska hinna anpassa sig till rummets förhållanden.

  Följ noggrant tillverkarens instruktioner för användning för din specifika infraröda termometer, eftersom tillverkaren har bäst insikt i hur just deras instrument fungerar. Typiska rekommendationer för användning är en rumstemperatur mellan 16 till 40 Celsius (60.8 till 104 Fahrenheit) och en relativ luftfuktighet under 85 procent.

  Se till att rummet är fritt från luftdrag och att både termometern och personen vars temperatur ska mätas inte befinner sig i direkt solljus, eftersom det kan skapa inkorrekta resultat. Se även till att instrumentet befinner sig långt från alla värmekällor, såsom till exempel ugn, brasa eller andra källor till värme.

  En annan miljöfaktor som kan påverka är personen vars temperatur ska mätas. Området på pannan som scannas ska vara torrt och rent. Det är viktigt att säkerställa att personens panna inte har påverkats av till exempel huvudbonader och hudvårdsprodukter. 

  Lika viktigt som att säkerställa omgivningen är det att följa tillverkarens riktlinjer för den faktiska mätningen av kroppstemperaturen. Generellt ska du instruera personen som testas att vara helt stilla och du som utför mätningen ska rikta termometern mot personens panna.

  Varje tillverkare har egna specifika rekommendationer om distansen mellan instrumentet och pannan vilka måste följas för att få en så korrekt mätning som möjligt. Men generella riktlinjer är att hålla instrumentet relativt när personsen som testas (ett par centimeters avstånd). Eftersom användaren behöver stå relativt nära personen som testas kan lämplig skyddsutrustning vara nödvändig, såsom andningsskydd, visir och handskar.

  Följ alltid tillverkarens specifika instruktioner, men generellt kan instrumentet rengöras med en mjuk trasa fuktad med vatten. Använd aldrig kemikalier eller tvål på instrumentet. Torka försiktigt linsen och resterande del av termometern med trasan. Se till att linsen torkar helt innan termometern används igen. Se även till att hålla avläsningsdelen ren och torr och aldrig nedsänka instrumentet i vätska eller låta det bli blött. För att skydda instrumentet från att tappas kan du överväga att skaffa ett nyckelband eller handledsrem.

   

  Infraröda febertermometrars noggrannhet

  Nu när du är insatt i hur en infraröd febertermometer fungerar och ska användas kanske du undrar över dess noggrannhet vid mätning av kroppstemperaturer. Kom ihåg att den ”normala” kroppstemperaturen, enligt studier, kan variera mellan 36.1°C (97°F)  och så högt som 37.2°C (99°F). Kroppstemperaturen påverkas inte bara av sjukdom utan även av BMI (Body Mass Index), medicinering, ålder, fysisk aktivitet och till och med vilken tid på dagen temperaturen mäts.

  Om någon har tagit medicin som sänker febern så kommer inte termometern kunna uppfatta en förhöjd kroppstemperatur. När infraröda termometrar används korrekt har de visat sig vara lika noggranna i mätningar såsom orala och rektala kontakttermometrar.

  Det är viktigt att notera att en förhöjd kroppstemperatur inte är detsamma som att en person bär på en smittsam sjukdom såsom COVID-19 men vilket vi tidigare konstaterade kan feber vara ett tidigt tecken på att personen är smittsam. Att screena människor som besöker ditt företag, oavsett om de är anställda, kunder eller servicepersonal kan vara ett enkelt skydd mot smittsamma sjukdomar för alla.

  Du kan läsa mer om våra febertermometrar och hur du kan köpa dem för ditt företag eller hem genom följande länk: https://butik.hjartstartare-aed.se/forsta-hjalpen/febertermometer/

   

  Referenser - 

  Non-Contact Thermometers for Detecting Fever: A Review of Clinical Effectiveness [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2014 Nov 20. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK263237/

  Pecoraro V, Petri D, Costantino G, Squizzato A, Moja L, Virgili G, Lucenteforte E. The diagnostic accuracy of digital, infrared and mercury-in-glass thermometers in measuring body temperature: a systematic review and network meta-analysis. Intern Emerg Med. 2020 Nov 25:1–13. doi: 10.1007/s11739-020-02556-0. Epub ahead of print. PMID: 33237494; PMCID: PMC7686821.

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag