Moms visas:
 • Svenska
 • Arkiv:

  Yttre blödning - första hjälpen i vardagen

  Tillägg på luftvägsstopp 

   

  Hej igen, 

  En sak som jag inte tog med i mitt förra inlägg kring luftvägstopp gäller framförallt lite större barn och vuxna. Så länge personen kan hosta, andas eller prata så uppmanar vi personen att fortsätta hosta. I ett sånt läge kan fortfarande lite luft passera förbi föremålet. Att hosta kraftigt är då det mest effektiva sättet att få bort föremålet. Personen får inte lämnas ensam. 

  Vad gäller föremål så kan det vara allt ifrån en matbit, slem, blod och i barns fall, även leksaker. 

   

  HLR och första hjälpen kunskaper i mitt yrke 

   

  Jag jobbar som sagt till vardags som ordningsvakt och i mitt yrke stöter jag med jämna mellanrum på personer som är i behov av vård i någon form. Jag kommer i det här inlägget och även framöver skriva kring olika sjukdomstillstånd som inkluderas i en första hjälpen utbildning där jag själv varit med om ett par.  

   

  Yttre blödning 

   

  Så sent som för två dagar sedan när jag och en kollega höll på att öppna varuhuset där vi jobbar så kom en kvinna fram blödde ymnigt från ett sår på underarmen. Kvinnan var påtagligt skärrad och berusad. I ett sånt läge är det viktigt att försöka prata lugnande med personen. Uppmana personen att lägga sig ner medan du själv som hjälpare antingen om du har en förbandslåda nära till hands lägger ett tryckförband på över såret med trycket på det ställe där det blöder som mest (i det fall som jag beskrev ovan så sprang jag och hämtade en förbandslåda medan min kollega talade lugnande med kvinnan och satte henne ner på en bänk). Om en förbandslåda inte finns nära till hands, använd ett klädesplagg exempelvis en t-shirt, halsduk, strumpor eller riv/slit/klipp av en del av en tröja. När tryckförbandet har lagts med tryck på det ställe som blöder mest så ska det knytas fast. Knuten ska även den läggas över det ställe där såret blöder som mest, detta för att ge extra tryck. När du gjort detta, larma 112, stanna hos personen och håll personen varm i den mån det går.  

  En viktig aspekt att ha med sig i alla typer av akuta situationer om man är flera personer som är/kommer till platsen är ansvarsfördelning, vet du med dig att du te.x är van att linda blödande sår, då gör du det, är du sjukvårdsutbildad, meddela det till övriga personer. Lika viktigt är att säkerställa att någon larmar 112 så inte det missas p.g.a. en person tror att den andra gör det. Vi har ju varit inne på det tidigare, använd rösten kommunikation. När jag och min kollega hade hand om den blödande kvinnan så kommunicerade vi lika mycket med varandra som med kvinnan. Detta för att inge förtroende hos kvinnan så att hon kände att vi visste precis hur vi skulle göra. Efter att vi hade behandlat henne så väntade vi in ambulanspersonal som kom och tog med sig kvinnan för tillsyn på sjukhus. 

  Just den här typen av skador är den vanligast förekommande för mig i mitt arbete. Fallolyckor, skär eller sticksår är de vanligaste orsakerna till yttre blödningar.  

  Blodförlusten vid en yttre blödning varierar beroende på storleken på de blodkärl som skadats. 

  Vi på HLR-hjälpen tillhandahåller givetvis utbildningar i första hjälpen där yttre blödningar ingår. 

   

  Ta hand om er!

  1 kommentar

  anonym3 år sedan
  superbra och intressant skrivet
  Tack

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag