Moms visas:
 • Svenska
 • Arkiv:

  Blodtryck och din hälsa - varför du måste hålla koll på dina värden

  Högt blodtryck, eller Hypertoni eller hypertension som det heter i den medicinska världen, är ett allvarligt globalt hälsoproblem. Häpnadsväckande 26% av världens befolkning har högt blodtryck, vilket motsvarar cirka 972 miljoner människor! Denna siffra beräknas öka till 29% 2025, vilket bara är några få år bort.

  Hjärtsjukdomar och stroke är två av de främsta dödsorsakerna över hela världen, där högt blodtryck är en av de bidragande huvudfaktorerna i utvecklingen av båda dessa. Förutom hjärtsjukdomar och stroke kan högt blodtryck även leda till hjärtsvikt, njursjukdomar, perifer artärsjukdom, sexuell dysfunktion och synförlust.

  De flesta personer med högt blodtryck upplever inte några symptom förrän deras tillstånd utvecklas till en livshotande eller till och med dödlig sjukdom, om det höga blodtrycket inte behandlats i tid. Lyckligtvis, till skillnad från en persons genetiska bakgrund, som också ofta kan spela en roll i dessa sjukdomar, är högt blodtryck det som kallas en "modifierbar" riskfaktor, vilket innebär att den kan ändras.

   

  Vad är blodtryck?

  Vad precis är blodtryck och varför är det farligt när det blir för högt? Låt oss titta lite närmare på vad blodtryck är och vad värdena betyder.

  Tänk på förra gången du använde en trädgårdsslang. Det finns en stor sannolikhet att du lindade in slangen och la den i din trädgård för att sedan stänga av kranen. Om du hade petat på slangen hade den troligen varit väldigt mjuk och elastisk. Detta är ännu troligare om du använde en av de nyare, tätt vävda tygslangarna.

  Tänk nu på vad som händer när du slår på vattnet. Kraften från vattnet kommer in i slangen och i takt med att vattnet expanderar blir det tryck på väggarna, vilket gör att slangen blir styvare och inte lika flexibel. Ju mer du öppnar kranen, desto högre blir vattentrycket inuti slangen.

  Detta är ett bra sätt att föreställa sig blodtryck, eftersom det inte är något annat än just den kraft som kommer från ditt blod (vattnet) och ut mot kroppens blodkärl (slangen). Trycket orsakas i detta fall inte av att du öppnar en kran, utan genom att det pumpas blod genom hela kroppen från ditt hjärta.

   

  Hur mäts blodtrycket?

  Innan vi tittar på olika blodtrycksvärden och vad de betyder, ska vi ta en titt på hur en blodtrycksmätare fungerar. Innan vi fick automatiska blodtrycksmätare skulle sjuksköterskan eller läkaren använda en manuell blodtrycksmätare.

  Dessa manuella blodtrycksmätare används än idag. Att förstå hur en manuell blodtrycksmanschett fungerar hjälper dig att förstå hur en elektronisk fungerar, och även att förstå hur du ska tolka blodtrycksavläsningarna.

  När sjuksköterskan placerar manschetten på patientens överarm och har sitt stetoskop över området på insidan av armbågen, blåser sjuksköterskan upp manschetten, klämmer av blodflödet i artären och får därmed nålen inuti blodtrycksmätaren att stiga. När trycket på manschetten gradvis släpps börjar blodet att strömma igen genom artären och sjuksköterskan kan höra det flöda i stetoskopet. 

  Siffran eller värdet på blodtrycksmätaren som nålen pekar på precis när hon hör den första takten kallas det systoliska blodtrycket, och låt oss bara säga att för vår hypotetiska patient är det värdet 120. Det systoliska blodtrycket är ett mått på blodets tryck ut mot väggarna i din artär när ditt hjärta slår.

  När manschetten fortsätter att tömmas, fortsätter sjuksköterskan att lyssna genom sitt stetoskop tills ljudet upphör. Siffran på blodtrycksmätaren som nålen pekar på i det ögonblick som ljudet stannar kallas det diastoliska blodtrycket. För vår hypotetiska patient är det värdet 80. Det diastoliska blodtrycket är ett mått på trycket från ditt blod ut mot väggarna i dina artärer medan ditt hjärta vilar mellan slag.

  Detta betyder att din blodtrycksavläsning består av två värden, 120 och 80, i det här fallet med vår exempelpatient, skrivna som 120/80 och läst som "120 över 80." Blodtrycket är inte ett statiskt och oföränderligt tal utan ett intervall som fluktuerar normalt under dagen och kan påverkas av saker som stress, mediciner, koffein, fysisk aktivitet, nikotin och andra faktorer.

   

  Riktlinjer för blodtryck och kontroll

  American Heart Association publicerar riktlinjer för blodtrycksavläsningar, som följs av vårdpersonal i de flesta länder i världen. Riktlinjerna placerar dessa blodtrycksintervall i olika kategorier:

  Obs! Blodtrycket mäts i enheter som kallas millimeter (mm) eller kvicksilver (Hg). Kvicksilver (kemisk symbol Hg) användes i de första blodtrycksenheterna och används fortfarande som standardmåttenhet idag, även om kvicksilver inte längre används i instrumenten.

  Normalt - Mindre än 120/80

  Förhöjt - 130-139 / 80-89

  Högt blodtryck (steg 1) —130-139 / 80-89

  Högt blodtryck (steg 2) —140-180 / 90-120

  Hypertensiv kris - mer än 180/120 *

  * En hypertensiv kris är en nödsituation och omedelbar läkarvård är nödvändig.

  Båda värdena är viktiga men i takt med att du åldras börjar dina större artärer att stelna och blir därmed mindre flexibla. Det är även så att hos många människor äventyras artärerna insidor på grund av ansamling av plack som minskar området där blod kan strömma igenom. Båda dessa faktorer bidrar till en stadig ökning av det systoliska blodtrycket. För personer över 50 år anses en ökning av systoliskt blodtryck vara en viktig riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdom.

  Båda siffrorna, antingen förhöjda separat eller tillsammans, kan användas för att diagnostisera högt blodtryck. Forskning tyder på att för varje 20 mm Hg systolisk eller 10 mm Hg diastolisk ökning fördubblas risken för dödsfall på grund av hjärtsjukdomar och stroke hos personer i åldrarna 40 till 89. När man hör detta förstår man hur viktigt det är att hålla koll på sitt blodtryck och sina värden, och att du kan få råd från din läkare är avgörande för din hälsa och ditt välbefinnande.

  Även om vissa människor har högt blodtryck på grund av okontrollerbara genetiska faktorer, kommer det räcka för de flesta att träna regelbundet, äta en hälsosam kost, få tillräckligt med sömn och hålla både vikt och stress under kontroll för att hålla nere blodtrycket på en hälsosam nivå.

   

  Hur du väljer din blodtrycksmätare

  Innan bärbara enheter som lätt kunde mäta blodtryck tillkom, var du tvungen att gå till närmaste läkarmottagning för att kolla ditt blodtryck. Idag kan du enkelt och noggrant mäta ditt blodtryck i ditt eget hem eller på ditt kontor. Du vill naturligtvis välja en blodtrycksmätare som inte bara är lätt att använda utan är exakt och tillverkad enligt samma standard som professionell medicinsk utrustning.

  Eftersom en persons blodtryck är detsamma i hela kroppen behöver man inte göra en mätning på överarmen, utan det kan göras vid handleden med en manschett. Detta gör att blodtrycksmätare för handleden är mycket enkla att använda. Du vill också hitta en blodtrycksmätare som har en lättläst skärm, automatisk uppblåsning och har en minnesfunktion som kan lagra avläsningar från flera användare.

  Kom ihåg att även om högt blodtryck är ett farligt tillstånd kan det många gånger kontrolleras genom livsstilsfaktorer, som viktminskning och motion eller genom användning av antihypertensiva läkemedel. Att övervaka ditt blodtryck regelbundet hjälper dig att veta om du utvecklar detta tillstånd eller, om du redan har diagnostiserats, hjälper dig och din läkare att hantera ditt blodtryck på ett mer effektivt sätt.

  Om du vill veta mer om våra högkvalitativa blodtrycksmätare och få information om hur du köper en till din anläggning eller för personligt bruk, kan du besöka oss här. 

   

  Källor:

  Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK, He J. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet. 2005 Jan 15-21;365(9455):217-23. doi: 10.1016/S0140-6736(05)17741-1. PMID: 15652604.

  Berger A. (2001). Oscillatory Blood Pressure Monitoring Devices. BMJ : British Medical Journal, 323(7318), 919.

  John M. Flack, Bemi Adekola, Blood pressure and the new ACC/AHA hypertension guidelines,

  Trends in Cardiovascular Medicine, Volume 30, Issue 3, 2020, Pages 160-164, ISSN 1050-1738, https://doi.org/10.1016/j.tcm.2019.05.003.

  Shimbo D, Artinian NT, Basile JN, Krakoff LR, Margolis KL, Rakotz MK, Wozniak G; on behalf of the American Heart Association and the American Medical Association. Self-measured blood pressure monitoring at home: a joint policy statement from the American Heart Association and American Medical Association.Circulation. 2020; 142:e42–e63. doi: 10.1161/CIR.0000000000000

  SvenskaDeutschSuomiDanskEestiLatvijasLitauiska

  Handlar du som privatperson eller företag?

  PrivatpersonFöretag