Moms visas:

Hjärtstartare för hemmet

Att ha en hjärtstartare i hemmet är något som fortfarande är relativt ovanligt men i och med att priserna för hjärtstartare sjunker börjar även privatpersoner titta på möjligheterna. Man kan fråga sig om en det är värt att ha en hjärtstartare hemma och svaret blir att det beror på. Till exempel inträffar 70% av alla hjärtstopp utanför sjukhus i hemmet. För varje minut som går vid ett hjärtstopp minskar chanserna att överleva med ca 10% (https://www.hlr.nu/fakta-riktlinjer/).

Om vi tänker oss att det tar minst 10 minuter innan en hjärtstartare från ambulans / räddningstjänst eller polis finns på plats så kan man tydligt se vinsterna av att själv ha en hjärtstartare tillgänglig. Hjärtstopp är dock ovanligt bland unga och därav kan nyttan av en placering av en hjärtstartare hos ett yngre par ifrågasättas. Men en hjärtstartare kan självklart även vara tillgänglig för fler än personerna i det egna hemmet, ett smart alternativ som är vanligt i till exempel Danmark är att placera den i ett utomhusskåp med värme (hjärtstartarens elektroder fryser vid minusgrader och batteriet påverkas också negativt därav behovet av ett värmeskåp för hjärtstartare). På så sätt är den tillgänglig för alla i området oavsett tid. Att placera hjärtstartaren utomhus är ett intressant alternativ.

Man kan även registrera sin hjärtstartare i hjärtstartarregistret, det innebär att en hjärtstartare blir synlig för allmänheten. Även SOS alarm kan använda sig av denna info vid ett hjärtstopp för att hjälpa den som larmat att snabbt hitta en tillgänglig hjärtstartare. Ett annat tips är projektet SMS livräddare där du som har genomgått en HLR utbildning kan gå med genom att registrera dig och ladda ner SMS livräddare appen. Befinner du dig sedan i närheten av ett hjärtstopp och någon har larmat 112 så kommer du att få ett larm i telefonen genom appen med adress där hjärtstoppet har inträffat. Om du befinner dig närmast en hjärtstartare kommer du att få instruktioner om att hämta den och sedan ta dig till hjärtstoppet. Genom appen kan du även få hjälp med hur du utför hjärt-lungräddning och använder en hjärtstartare. Genom att samordna HLR utbildade och tillgängliga hjärtstartare minskar tiden till behandling vilket som vi tidigare sett är otroligt viktigt för överlevnaden. Om ni i en förening eller ett område av bostadshus skaffar en hjärtstartare plus en HLR utbildning samtidigt och sedan anmäler er till SMS livräddare projektet så kommer ni alla kunna få ett larm i området om en granne drabbas av ett hjärtstopp! Då ökar chanserna att ni verkligen kommer att kunna göra mesta möjliga med hjärtstartaren för hemmen i området. 

 

De mest lämpliga hjärtstartarna för hemmet 

Modellen AED7000 är troligtvis den hjärtstartare som passar bäst att ha i hemmet. Delvis på grund av det rimliga priset som är 9875 kr inklusive moms 25% men även på grund att den är mycket enkel att använda. Den har även en garanti om 8 år och IP klassning 54. Alla hjärtstartare behöver byte av elektroder och batteri vid sista förbrukningsdatum för att hålla hjärtstartaren fungerande. Underhållskostnaden för AED7000 är lägst på marknaden vilket självklart också är viktigt att ta med i beräkningen vid ett eventuellt köp. AED7000 kräver att elektroderna byts efter ca två år och batteriet efter fyra år vilket är standard på de flesta hjärtstartarna. Elektroderna är även förbrukade om förpackningen öppnats på grund av att den gel som sitter på torkar ut. Något som har uppmärksammats i media är att ett flertal hjärtstartare ej har varit funktionsdugliga på grund av att man ej bytt elektrod eller batteri i tid. Det är upp till den som äger hjärtstartaren att se till att detta görs men med ett enkelt serviceavtal med säljaren får man automatiskt tillbehören utskickade i tid. Batteri och elektrod byter man enkelt själv. AED7000 utför automatiskt själv-tester som kontrollerar batterinivåerna samt systemet. I en display ruta syns om batteriet behöver bytas eller om hjärtstartaren har behov av en servicereparatör. AED7000 är en hjärtstartare för hemmet.

Som nämnt tidigare drabbas unga sällan av hjärtstopp men har man en hjärtstartare så ska den självklart användas på en ung person som har fått hjärtstopp. Det är faktiskt som så att hjärtstartaren rekommenderas att användas även på barn. Till hjärtstartare kan man ofta köpa till elektroder som är anpassade för barn men skulle man inte ha en hjärtstartare med barnelektroder så rekommenderas att man ändå använder den på barn 1 år och uppåt. Dock finns idag inte tillräckligt med stöd för att använda hjärtstartaren på spädbarn 0-1 år (https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2018/04/riktlinjer-hlr-till-barn-1.pdf). Till AED7000 finns specifika barnelektroder att lägga till. På barn placeras den ena elektroden till vänster på bröstkorgens framsida och den andra elektroden på ryggen under vänster skulderblad. Detta för att elektroderna inte ska komma för nära varandra. På ett större barn eller en vuxen placeras en elektrod under höger nyckelben och en elektrod ca 10 centimeter nedanför vänster armhåla. Hjärtstartare i hemmet bör utrustas med barnelektrod om inte endast äldre bor där.

 

Bra att tänka på vid köp av hjärtstartare till hemmet

Klart är att hjärtstartare kan göra mer nytta i hemmen än ute på företag på grund av att 70% drabbas av hjärtstopp i hemmet. Val av modell är egentligen enkelt om man inte vill ha några flashiga funktioner; den med lägst pris. Tänk dock på underhållskostnaderna för elektrod och batteri. Ska hjärtstarten placeras i en tuffare miljö än i hemmet så bör man dock fundera på att välja en modell med IP klassning 55. Då säkerställer man att den tål att överspolas med vatten om man har den till sjöss. Här har Philips en mycket tålig modell som heter HeartStart FRx. Den tål även att tappas i betonggolv från en meters höjd. Priset ligger dock betydligt högre än de flesta andra modellerna. En till fördel med FRx modellen är barnnyckel funktionen vilket innebär att man genom en nyckel som vrids om enkelt växlar mellan vuxen och barn läge. Barnnyckeln finns som extra tillval.

En sista sak att ta i beaktning om man funderar på att skaffa en hjärtstartare till hemmet är stöldrisken. På senare tid har flera fall av stölder skett där hjärtstartare har suttit tillgängliga för allmänheten. Risken minskar om den sitter i en port men det händer även där att stölder sker. Andrahands marknader såsom blocket har beslutat att ej sälja begagnade hjärtstartare vilket bör medföra en minskad stöldbegärlighet. Alla hjärtstartare är även märkta med ett unikt serienummer som köparen kan kontrollera. Serienumret ska stå på hjärtstartaren, oftast på baksidan.        

Handlar du som privatperson eller företag?

Privatperson Företag